Gå til hovedindholdet

Kontrol

Her kan du læse om udtagning til kontrol, om kontrolbesøget, og hvad der sker, efter kontrollen er gennemført.

Du kan også læse mere om kontrollen i vores folder: Kort og klart om krydsoverensstemmelse 2016. Folderen vil du få udleveret under kontrolbesøget.

Kort og klart om krydsoverensstemmelse 2016

Udtagning til kontrol

Vi udtager årligt minimum 1 % af alle støtteansøgere under de nævnte støtteordninger til kontrol. Landbrugsstyrelsen laver den fysiske kontrol med krydsoverensstemmelse. Der er dog nogle enkelte krav, som Fødevarestyrelsen stadig kontrollerer. Det drejer sig om krav 2.6 - 2.9 og krav 2.26. Fødevarestyrelsen kontrollerer disse krav administrativt i forbindelse med national sygdomsovervågning.

Genvej til kontrolmyndigheder

Under kontrolbesøget

Du får som udgangspunkt besøg af to kontrollører. Dette får du, fordi alle 105 krydsoverensstemmelseskrav skal kontrolleres. Derfor kan det være nødvendigt både med en kontrollør med dyrekompetencer og en med miljøkompetencer. Som hovedregel er kontrolbesøget uvarslet. Kontrollørerne skal kontrollere, at du overholder alle de krav, som Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for. Kontrollørerne har lov til at komme alle steder på din ejendom, som vedrører landbruget, hvilket vil sige i stalden, på markerne, på møddingspladsen og også i stuehuset, hvis du opbevarer dine regnskaber her.

For krydsoverensstemmelseskontrol gælder:

  • at du skal have en begrundelse for, hvorfor du bliver kontrolleret.
  • at kontrollørerne skal oplyse dig om, at du har ret til bistand fra fx din advokat eller konsulent.
  • at kontrollørerne skal vise legitimation.
  • at kontrollørerne skal dokumentere kontrolbesøget.
  • at du ikke må tvinges til at give oplysninger, der kan være til ugunst for dig selv.
  • at du eller din stedfortræder skal være til stede og hjælpe kontrollørerne med adgang til oplysninger og inspektion.
  • at du eller din stedfortræder skal skrive under på, at besøget har fundet sted.

Under kontrolbesøget får du udleveret en folder, der kort beskriver reglerne om krydsoverensstemmelse.

Efter kontrolbesøget

Hvis kontrollørerne konstaterer, at du har overtrådt krav, der er omfattet af krydsoverensstemmelse, vil Center for Kontrol få besked. 

Inden Center for Kontrol får besked, har du mulighed for at komme med bemærkninger til kontrolrapporten. Du vil modtage en kopi af kontrolrapporten med posten efter kontrolbesøget.

Du vil også modtage et høringsbrev, som du har mulighed for at komme med bemærkninger til.

MENU