Gå til hovedindholdet

Bedriftsrådgivning

Bedriftsrådgivning blev indført i Danmark i 2006 og er rådgivning om overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse.

Hvad er bedriftsrådgivning?

Bedriftsrådgivning blev indført i Danmark i 2006 og er rådgivning om overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse.

Rådgivning om krydsoverensstemmelse

Bedriftsrådgivningsordningen betyder, at landbrugere kan få rådgivning om krydsoverensstemmelse på deres bedrift. Bedriftsrådgiveren gennemgår alle relevante forhold, der er omfattet af krydsoverensstemmelse, og rådgiver om, hvordan krydsoverensstemmelsesreglerne bedst muligt kan overholdes.

Bedriftsrådgivningen er uafhængig af myndighedernes kontrol

Alle jordbrugere kan henvende sig til en godkendt bedriftsrådgiver og få besøg på bedriften med henblik på at få gennemgået alle forhold på bedriften i forhold til krydsoverensstemmelseskravene. Bedriftsrådgivningen er fuldstændig uafhængig af myndighedernes kontrol, og resultatet vil ikke blive videregivet til myndighederne.

Kontakt en bedriftsrådgiver

Rådgivningen foretages af bedriftsrådgivere, der er godkendt af Landbrugsstyrelsen. Hvis du ønsker et bedriftsrådgivningsbesøg, kan du kontakte en af de godkendte bedriftsrådgivere.

Find en bedriftsrådgiver på siden med oversigten over godkendte bedriftsrådgivere

Hvem kan blive bedriftsrådgiver?

Foreninger, fællesskaber, konsulentvirksomheder, enkeltmandsejede virksomheder og andre virksomheder kan søge om godkendelse til at udføre rådgivning vedrørende bedriftsrådgivning.

Skemaer til brug ved ansøgning, findes i Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner.

Betingelser for godkendelse - Virksomheder

En virksomhed skal, for at blive godkendt, blandt andet være i stand til at gennemføre en kvalificeret faglig rådgivning over for jordbrugerne om krydsoverensstemmelse. Det vil sige, at der i virksomheden skal være ansatte med relevante uddannelser. Dertil er det nødvendigt, at virksomheden har det nødvendige administrative og tekniske udstyr.

Betingelse for godkendelse - Medarbejdere

For at blive godkendt til at yde bedriftsrådgivning, lægges der vægt på, at medarbejderen har en faglig uddannelse, mindst svarende til landbrugstekniker eller tilsvarende uddannelse. Dertil kommer, at medarbejderen skal have en rådgivningserfaring inden for jordbrug på mindst to år forud for godkendelsen.

Læs om alle betingelserne for at blive godkendt i vejledningen:

Genvej til siden med vejledning om bedriftsrådgivning

Anden information som kan være relevant:

Krydsoverensstemmelse

Landbrugere skal overholde en række krav inden for miljø, sundhed, dyrevelfærd og god landbrugsmæssig stand. Læs mere om reglerne i krydsoverensstemmelse.

SEGES-kurser i opkvalificering af rådgivere inden for Bedriftsrådgivningsordningen

Bedriftsrådgivning blev indført i Danmark i 2006 og var oprindelig rådgivning om overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse.

Efter den seneste reform af EU’s landbrugspolitik blev indholdet af bedriftsrådgivning udvidet til også at omfatte forskellige tilskudsordninger. Derfor har Landbrugsstyrelsen indgået en aftale med SEGES Akademi om at opkvalificere rådgivere inden for Bedriftsrådgivningsordningen. Opkvalificeringen består af tre moduler, hvoraf modul 1 har fokus på krydsoverenstemmelsesreglerne (KO) og God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM), modul 2 har fokus på områderne vand, miljø, lokale aktionsgrupper (LAG), miljøtilskud og moderniseringsordning for hhv. kvæg og svin samt økologitilskud, og modul 3 er en brushup dag.

Du kan finde listen over deltagerne i de tre moduler her

Læs mere om reglerne for krydsoverensstemmelse

Du kan læse mere om reglerne for krydsoverensstemmelse

Gå til siden krydsoverensstemmelse

MENU