Gå til hovedindholdet

Projekter: vådområder, natur, beplantning og Natura 2000

Her kan du læse om kortdata til projekter, hvor der er givet tilskud indenfor vådområder, natur, beplantning og Natura 2000.

Du kan via følgende links tilgå ovennævnte data på tre forskellige måder:

Vådområdeprojekter

Vand VMPII anlæg
”Vand VMPII Anlæg” er projekter om anlæg af vådområder under Vandmiljøplan II. 

Vand VMPIII anlæg
”Vand VMPIII Anlæg” er projekter om anlæg af vådområder under Vandmiljøplan III.

Vand Statslige Vådområder E
”Vand Statslige Vådområder E” er projekter om anlæg af vådområder, hvor de lokale enheder i Naturstyrelsen er projektejere. Formålet med projekterne er at forbedre vandmiljøet gennem fjernelse af kvælstof. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Statslige Vådområder F
”Vand Statslige Vådområder F” er projekter om forundersøgelse af vådområder, hvor de lokale enheder i Naturstyrelsen er projektejere. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Private Vådområder
”Vand Private Vådområder” er projekter om anlæg af vådområder. Formålet med projekterne er at forbedre vandmiljøet gennem fjernelse af kvælstof. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Kvælstof Vådområder E
”Kvælstof Vådområder E” er projekter om anlæg af vådområder, hvor kommunerne er projektejere. Formålet med projekterne er at forbedre vandmiljøet gennem fjernelse af kvælstof. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Kvælstof Vådområder F
”Kvælstof Vådområder F” er projekter om forundersøgelse af vådområder, hvor kommunerne er projektejere. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Vand Fosfor Vådområder E
”Vand Fosfor Vådområder E” er projekter om anlæg af vådområder, hvor kommunerne er projektejere. Formålet med projekterne er at forbedre vandmiljøet gennem fjernelse af fosfor. Projekterne er en del af Grøn Vækst. 

Vand Fosfor Vådområder F
”Vand Fosfor Vådområder F” er projekter om forundersøgelse af vådområder, hvor kommunerne er projektejere. Projekterne er en del af Grøn Vækst.

Natur- og miljøprojekter

Projekt Planlægning
”Projekt Planlægning” er planlægningsprojekter under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Naturplaner
”Projekt Naturplaner” er naturplaner på ejendomsniveau under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Vegetationsstriber
”Projekt Vegetationsstriber” er projekter om etablering af vegetationsstriber under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter. 

Projekt Levesteder
”Projekt Levesteder” er projekter om etablering af særlige levesteder for dyrearter under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Græsning
”Projekt Græsning” er projekter, hvor der er søgt tilskud til investeringer som fx hegn, fangfolde og drikkevandsforsyning forud for afgræsning. Projekterne har opnået tilskud under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Etablering Genopretning
”Projekt Etablering Genopretning” er projekter om beskyttelse, etablering og genopretning af natur og miljø under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter.

Projekt Jordfordeling
”Projekt Jordfordeling” er jordfordelinger under tilskudsordningen natur- og miljøprojekter. 

Natura 2000 projekter

Natura 2000 Rydning
”N2000 Rydning” er projekter omhandlende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddede materialer. Alle projekter er beliggende i den særlige Natura 2000-udpegning til rydning.

Natura 2000 Hydrologi E
”N2000 Hydrologi E” er projekter om realisering af naturlige vandstandsforhold i de særligt udpegede Natura 2000 arealer til hydrologi.

Natura 2000 Hydrologi F
”N2000 Hydrologi F” er projekter om forundersøgelser af naturlige vandstandsforhold i de særligt udpegede Natura 2000 arealer til hydrologi.

Natura 2000 Forberedelse til afgræsning
”N2000 Forbered afgræsning” er projekter omhandlende forberedelse til afgræsning af arealer beliggende i den særlige Natura 2000 udpegning til pleje.

Øvrige projekttilskud

Projekt Levende Hegn
"Projekt Levende Hegn" er projekter om etablering af levende hegn/læhegn under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Projekt Småbeplantning
”Projekt Småbeplantninger” er projekter om etablering af beplantninger under 0,5 ha under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Projekt Trampestier
”Projekt Trampestier” er projekter om levende hegn eller småbeplantninger, hvor der er etableret trampesti langs beplantningen. Projekterne har opnået tilskud under tilskudsordningen landskabs- og biotopforbedrende beplantninger.

Projekt Vandløbsrestaurering F
”Vandløbsrest – F” er projekter, hvor muligheden for at gennemføre et projekt om vandløbsrestaurering undersøges og hvor kommunen er projektejer. Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre de fysiske forhold i vandløbene for dyr og planter.

Projekt Vandløbsrestaurering E
”Vandløbsrest. – E” er projekter om gennemførelsen af vandløbsrsestaureringsprojekter som kommunen er projektejer på. Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre de fysiske forhold i vandløbene for dyr og planter.

Græsningsprojekt, Afgræsning
”Græsningsprojekt, Afgræsning” er græsningsprojekter på bedrifter med randzoner.

 

 

MENU