Gå til hovedindholdet

Landbrugs- og tilsagnskort

Her er mulighed for at få adgang til kortdata, som viser landbrugs- og tilsagnskort, fx markblokke og marker og miljøbetingede tilsagn.

Du kan via følgende links tilgå landbrugs- og tilsagnskort på tre forskellige måder:

Landbrugskort

Markblokke og marker findes i både aktuelle versioner og i historiske versioner, markeret med årstal. Økologiske marker findes alene i historiske versioner.

Markbloktema
Markblokkortet med samtlige markblokke i hele landet. En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder.

Grundbetaling, fradrag
Laget dækker områder af markblokken, der er registreret som ikke-støtteberettiget under Grundbetaling og Økologisk Arealtilskud. Laget bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere og myndigheder.

Marktema
Udtræk af det seneste års marker anmeldt til Landbrugsstyrelsen.

Økologiske marker 
Landbrugsarealer, der drives økologisk på landbrugsbedrifter, der er autoriseret til økologisk drift af Landbrugsstyrelsen. Omfatter ikke økologiske naturarealer, der ikke indgår i bedrifternes markplan.

GLM jorderosion
Kortet viser skrånende områder, hvor der er indført restriktioner for hvilke jordbearbejdningsmetoder, der er tilladt. Der sker med baggrund i en forhøjet risiko for jorderosion. Minimumsarealet for områderne er 5.000 m2. Dette er indført som GLM krav gældende fra 1. september 2014.

Tilsagnskort

Miljøtilsagn øvrige typer (Tilsagn fra 2014 og tidligere)
20-årige MVJ tilsagn, Pleje af græs og naturarealer, samt øvrige miljøordninger. Indeholder kun miljøtilsagn givet i ansøgningsåret 2014 eller tidligere. Landbrugsstyrelsens registrering af marker med miljøtilsagn.

Miljøbetilsagn - Vådområder
20-årige Tilsagn om fastholdelse eller drift af vådområder, som kompensation for at arealerne indgår i et Vådområdeprojekt. Landbrugsstyrelsens registrering af marker med fastholdelse eller drift af vådområder. Det bemærkes at der kan være tale om midlertidig placering, indtil vådområdeprojektet er endeligt tinglyst.

Økologisk Arealtilskud (Tilsagn_OEA_2015_2020)
Marker omfattet af et 5 årigt økologisk tilsagn, hvor der bliver kompenseret for økologisk drift.

Miljøtilsagn Pleje af græs og naturarealer (Tilsagn_PLG_2015_2020)
5-årige Pleje af græs tilsagn ansøgt og givet fra ansøgningsåret 2015 og senere
Landbrugsstyrelsens registrering af marker med Pleje af græs tilsagn.

Omlægningstilsagn (OM)
Marker med et 5-årigt økologitilsagn til at blive kompenseret for omlægning til økologisk drift.

Miljøbetinget tilsagn (MB)
Marker med et 5-årigt økologitilsagn til at blive kompenseret for jordbrugsmæssig drift med nedsat gødningsforbrug og uden brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler.

MENU