Gå til hovedindholdet

Jordbrugsanalyser

Landbrugsstyrelsen har overtaget ansvaret for at udarbejde og udstille jordbrugsanalyserne. Det skete i 2013 i forbindelse med en ressortflytning af Landbrugslovsopgaverne fra Statsforvaltningen i Aalborg til Landbrugsstyrelsen.

Jordbrugsanalyserne udarbejdes i samarbejde mellem kommunerne og Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen stiller data og analyser til rådighed og kommunerne inddrager jordbrugsanalyserne i regionale udviklingsplaner, kommuneplaner og lokalplaner.

Vi arbejder løbende på at offentliggøre nye jordbrugsanalyser og kortmateriale, der har relevans for kommunerne. 

Du finder jordbrugsanalyserne her
På siden har du også mulighed for at downloade de forskellige datasæt i flere slags formater til egen computer.

Download af data og webservices

Data kan downloades til eget brug i både Excel, CSV, Shape format, GeoJSON og KML.

Dataen kan hentes her

Husk at trække ud i firkanten i venstre side af skærmbilledet så den dækker det område, du ønsker data for.

Webservices:

Temadag om Jordbrugsanalyserne august 2017

Tirsdag, den 29. august 2017 afholdt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen den årlige temadag om jordbrugsanalyserne. Det foregik i Odense, og både repræsentanter fra kommuner, landbrugets interesseorganisationer og Miljø- og Fødevareministeriet var mødt op.

På dagen blev der stillet skarpt på, hvordan jordbrugsanalyserne kan udarbejdes og hvordan de kan bringes i spil i planlægningen, når fx de nationale interesser for jordbrugserhvervet skal sikres samt den nye husdyrregulering.

Der blev tid til en workshop, hvor deltagerne diskuterede planlægning i det åbne land, diskuterede hvilke jordbrugsanalyser, der bør udstilles og hvordan beslutningstagerne involveres i arbejdet med jordbrugsanalyserne.

Vi siger tusind tak til deltagerne for de gode input til arbejdet med jordbrugsanalyserne og for den aktive deltagelse i workshop og diskussioner under og imellem oplæggene.

Find oplæg fra dagen her:

Har du spørgsmål eller gode idéer?

Hvis du har spørgsmål, input eller gode idéer til jordbrugsanalyserne, er du velkommen til at kontakte enheden Jordfordeling & Landbrugslov i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen: jordfordeling@lfst.dk 

Temadag om Jordbrugsanalyserne september 2016

Torsdag den 8. september afholdt de daværende NaturErhvervstyrelsen den årlige temadag med fokus på jordbrugsanalyserne og planlægningen i det åbne land.

Dagens store nyhed var, at jordbrugsanalyserne nu udstilles i SpatialSuite. Denne udstillingsform åbner for nye måder at arbejde med jordbrugsanalyserne på – også udenfor et dedikeret GIS-program.

De bredere indlæg på dagen handlede om:

  • Jordbrugsanalysernes historiske betydning (ved NaturErhvervstyrelsen)
  • Forventninger til en revision af planloven (ved Kommunernes Landsforening)
  • Landbrugets oplevelse af planlægningen i det åbne land (ved SEGES)

Se oplæg fra dagen

Oplæg fra dagen kan findes her:

Vi siger tak til deltagerne for aktiv deltagelse i workshops og diskussioner imellem oplæggene. Vi fik en del god feedback, som vi nu vil arbejde videre med.

Har du spørgsmål eller gode idéer?

Hvis du har spørgsmål, input eller gode idéer til jordbrugsanalyserne, er du velkommen til at kontakte Jordfordeling & Landbrugslov i Kunder & Produktion i NaturErhvervstyrelsen: jordfordeling@naturerhverv.dk

Temadag om Jordbrugsanalyserne den 20. juni 2014

Den 20. juni inviterede Landbrugsstyrelsen kommunerne, Videncentret for Landbrug og andre interessenter til dialog i Odense om administrationen af jordbrugsanalyserne.

Formålet med temadagen var at fortælle om Landbrugsstyrelsens administration af jordbrugsanalyserne, få input fra kommunerne og Videncentret for Landbrug til hvordan jordbrugsanalyserne kan forbedres samt fortælle om de registerdata som Miljø- og Fødevareministeriet råder over.

Der var oplæg fra Landbrugsstyrelsen om jordbrugsanalyserne og hvilke registerdata og geodata som Miljø- og Fødevareministeriet ligger inde med. Skive kommune holdt et oplæg, som var med til at perspektivere diskussionen om jordbrugsanalyserne. Her kom de med eksempler på hvordan data om jordbrugserhvervet bruges i kommunal planlægning.

Efter frokost fulgte en workshop hvor kommunerne skulle forholde sig til en række spørgsmål, hvor et udpluk er præsenteret her:

  • Vil en enkelt årlig samtidig opdatering af alle data/kort på www.jordbrugsanalyser.dk være ideelt og hvornår på året i så fald?

  • Behov for historiske data?

  • Skal jordbrugsanalyserne indeholde oplysninger om følgevirksomheder?

  • Behov for data om antal dyreenheder på besætningsniveau fra CHR suppleret med historiske data om dyreenheder fra Gødningsregnskabet?

Den sidste del af dagen blev brugt på en åben diskussion om behov for analyser i forhold til aktuelle planlægnings- og sagsbehandlingsopgaver i kommunerne.

De input som Landbrugsstyrelsen fik på temadagen fra kommunerne og Videncentret for Landbrug vil blive brugt i det videre arbejde med udviklingen af jordbrugsanalyserne.

Her kan du hente de præsentationer, som blev givet på temadagen:

MENU