Gå til hovedindholdet

Grønne krav

Her kan du læse om de grønne krav, som fra 2015 er en del af den direkte landbrugsstøtte.

Du kan via følgende links tilgå data om grønne krav på tre forskellige måder:

Permanent græs

Kort over Miljømæssigt sårbare områder (MSO)
Udvalgte områder indenfor Natura 2000 eller naturbeskyttelsesloven §3 , hvor marker med permanent græs er omfattet af et pløjeforbud.

Fra 1. januar 2015 må arealer med permanent græs beliggende indenfor miljømæssigt sårbare områder (MSO) ikke pløjes eller omlægges til anden anvendelse. Hovedparten af disse arealer er i forvejen omfattet af reglerne efter Natura 2000 eller af naturbeskyttelsesloven § 3.

Permanent græs 
Permanent græs - er et korttema baseret på marker der i den respektive ansøgningsæson, var anmeldt som permanent græs eller i kontrollen blev vurderet til at være permanent græs.

Græs i 5 år
Dette er et korttema, der viser marker, som i den respektive ansøgningsæson har været med græs i 5 år. Findes arealet i Græs i 5 år, skal du anmelde det med permanent græs eller eller en anden afgrøde end græs eller brak næste gang du skal indsende dine marker. Vælger du en omdriftsgræs- eller brak-afgrødekode, så vil du blive bedt om at ændre afgrødekoden i fællesskemaet. Blomsterbrak kan dog anmeldes på arealer, som tidligere har været permanent græs.

Korttemaet  er baseret på anmeldelser tilbage i tid.

Miljøfokusområder (MFO)

GLM søer
GLM søer er udvalgte søer på over 100 - 2.000 m² inklusiv randvegetation, som er beliggende på støtteberettigede arealer.

GLM fortidsminder
GLM fortidsminder er udvalgte fortidsminder på 100 - 2.000 m² inklusiv randvegetation, som er beliggende på støtteberettigede arealer.

MFO randzone/bræmmekort
MFO randzone/bræmmekort er en kombination af 2 m bræmmekort fra Naturstyrelsen og randzonearealkortet. 2-meter bræmmer udgør de første 2 meter fra kronekanten, mens randzonen udgør de næste 7 meter fra kronekanten. Hvis der ikke er krav om 2 m bræmme, vil randzonen udgøre 9 m fra kronekanten.

MENU