Gå til hovedindholdet

Generelt om gødningsnormer

Generelt om gødningsnormer

Hvert år fastsætter et normudvalg den økonomisk optimale kvælstofnorm. Landbrugsstyrelsen fastsætter herudfra, hvor meget gødning den enkelte afgrøde må tilføres.

Normudvalget består af repræsentanter fra Miljø- og Fødevareministeriet, Aarhus Universitet og landbruget.

Landbrugsstyrelsen fastsætter derefter, i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden, de endelige gødningsnormer.

MENU