Gå til hovedindholdet

Gødningsregnskab

Et gødningsregnskab er en opgørelse over den mængde gødning, du har brugt på din virksomheds arealer.

Hvorfor udarbejde et gødningsregnskab?

For at sikre vandmiljøet er der indført regler for, hvor meget du må gødske i forhold til, hvor mange næringsstoffer de dyrkede afgrøder optager. Gødningsregnskabet er din opgørelse over, hvordan du bruger din gødning på din virksomhed i løbet af en planperiode.

Du skal udarbejde og indberette gødningsregnskab hvert år, så længe du er med i 
Register for Gødningsregnskab.

Læs mere om rettigheder og pligter

Kontrol af gødningsregnskaber

Landbrugsstyrelsen kontrollerer, at der ikke bruges mere gødning end den tilladte mængde. Gødningsregnskaberne er vores redskab til at udføre denne kontrol. De indberettede gødningsregnskaber bliver kontrolleret dels administrativt og for en dels vedkommende også fysisk. 

En fysisk kontrol betyder, at en af vores kontrollører kommer på besøg på din bedrift for at se, om dit gødningsregnskab stemmer med de faktiske forhold.

Når sagsbehandlingen er afsluttet, bliver gødningsregnskaberne med visse undtagelser offentliggjort på internettet.  

Læs mere om de offentliggjorte gødningsregnskaber på nedenstående link. 

Se offentliggjorte gødningsregnskaber

Hvornår udarbejder du et gødningsregnskab?

Opgørelse af gødningsforbrug pr. planperiode

En planperiode følger høståret og løber fra 1. august til 31. juli det følgende år.

Når planperioden slutter, skal du lave en opgørelse over den gødning, som du har brugt på din virksomheds arealer.  

Indberetning af gødningsregnskab

Du skal indberette dit gødningsregnskab elektronisk på 
www.landbrugsindberetning.dk

Fristen for indberetning

Fristen for at sende gødningsregnskabet er 31. marts året efter planperiodens slutning.

Læs mere om gødningsregnskabet i "Vejledning om gødsknings- og harmoniregler".

Læs mere om indberetning af gødningsregnskab

Hvordan udarbejder du gødningsregnskabet?

Du skal indberette dit gødningsregnskab elektronisk på landbrugsindberetningen.

Du kan finde en vejledning og adgang til de fleste af de oplysninger, som du skal bruge, under www.landbrugsindberetning.dk

Du kan desuden læse mere om den elektroniske indberetning af gødningsregnskabet i Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler

MENU