Gå til hovedindholdet

Program og oplæg fra temadagen den 12. december 2017

10.00 – 10.10

Velkommen / kaffe
Orientering fra Landbrugsstyrelsen
Chefkonsulent Kim Holm Boesen, Landbrugsstyrelsen

10.10 – 10.20

Introduktion til dagens program
Ordstyrer Birte Boelt, Aarhus Universitet, Formand for Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer

10.20 – 10.30

Ny strategi for Jordbrugets Plantegenetiske Ressourcer 2017 - 2020
Birgitte Lund, Landbrugsstyrelsen, Dansk koordinator for jordbrugets plantegenetiske ressourcer

10.30 – 10.45

Præsentation af det Grønne Museum og Formidlingsarbejdet med jordbrugets plantegenetiske ressourcer
Inspektør Bettina Buhl, Det Grønne Museum

10.45 – 11.00

Økologisk dyrkning af peberrod fra den danske klonsamling
Forsker Lars Henrik Jacobsen, Aarhus Universitet

11.00 – 11.20

Opformering af gamle danske kålsorter og udarbejdelse af dyrkningsmanualer
Senior Scientist Annette Hägnefelt, NordGen

11.20 – 11.35

Afgrødernes vilde slægtninge i Danmark
Forsker Hanne Lakkenborg Kristensen, Aarhus Universitet

11.35 – 11.55

Spørgsmål og dialog

11.55 – 12.55

Frokost

12.55 – 13.15

Dyrkning af vilde bornholmske planter og gamle bornholmske sorter
Konsulent Elisabeth Falk, Bornholms Landbrug

13.15 – 13.30

Opformering og karakterisering af gamle ærtesorter til moderne dansk landbrug
Professor Søren Rasmussen, Københavns Universitet

13.30 – 13.45

Kornprojekterne GenBrug og Glemte guldkorn
Forædler Anders Borgen, Agrologica

13.45 – 14.10

Kaffe og kage

14.10 – 14.30

Genetisk variation i blåbær og ramsløg – fra natur til dyrkning
Forsker Martin Jensen, Aarhus Universitet

14.30 – 14.45

Status fra Pometet
Lektor Torben Toldam Andersen, Københavns Universitet

14.45 – 15.00

Spørgsmål og dialog og afrunding af dagen
Ved formanden Birte Boelt, Aarhus Universitet

 

 

 

Opdateret 7. marts 2018

MENU