Gå til hovedindholdet

Plantegenetiske ressourcer

Her kan du læse mere om arbejdet med at bevare plantegenetiske ressourcer.

Plantegenetiske ressourcer betyder genetisk materiale af planteoprindelse med aktuel eller potentiel værdi for jordbruget. Begrebet omfatter formeringsmateriale af bl.a. nye og gamle plantesorter, landsorter og kulturplanternes vilde slægtninge.

En del af materialet er bevaret i genbanker, andet er i dyrkning eller vokser i naturen. 

Formålet med plantegenetiske ressourcer

Det overordnede formål med arbejdet er at medvirke til at bevare den store diversitet af genetiske ressourcer inden for fødevare- og jordbrugsplanter og sikre en bæredygtig udnyttelse af disse i fremtiden.

Arbejdet har i alt seks formål, som er:

  • Bevaring af gamle sorter
  • Egnethed til miljøvenlig drift
  • Fødevarekvalitet
  • Udbredelse af kendskabet til plantegenetiske ressourcer
  • Øget diversitet i dyrkningen
  • Samarbejde mellem aktører 

Du kan læse mere om arbejdet med de plantegenetiske ressourcer i Miljø- og Fødevareministeriets handlingsplan.

Tilskud til at bevare plantegenetiske ressourcer

Miljø- og Fødevareministeriet giver projekttilskud til at bevare plantegenetiske ressourcer.

Find tilskuddet i tilskudsguiden

Publikationer om plantegenetiske ressourcer

Her finder du handlingsplaner og strategien for bevarelse af plantegenetiske ressourcer i Danmark.

Strategi for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2017-2020

I strategien kan du læse om arbejdet med plantegenetiske ressourcer i Danmark.

Strategi for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2017-2020

Temadage om plantegenetiske ressourcer

Den 12. december 2017 afholdt Landbrugsstyrelsen temadag om Jordbrugets Plantegenetiske Ressourcer på Det Grønne Museum.

Program og oplæg fra temadagen den 12. december 2017

Landbrugsstyrelsen inviterede til dialogmøde den 2. december 2014 på Gl. Estrup, hvor en bred kreds af interessenter kunne bidrage med gode idéer til, hvordan vi kan styrke brugen af plantegenetiske ressourcer fremover. Der blev både set tilbage men også fremad for at kunne udforme en ny strategi for de plantegenetiske ressourcer.

Referat fra temadag om plantegenetiske ressourcer den 2. december 2014

Program for temadag om plantegenetiske ressourcer på Gl. Estrup den 2. december 2014

Fremtidens Plantesorter

Miljø- og Fødevareministeriets positionspapir om planteforædling.

Fremtidens Plantesorter

Program til temadag om planteforædling den 25. februar 2014

Udredning om bedre afgrøder til fremtidens jordbrug

Udredningen er lavet af en udredningsgruppe under ledelse af professor Sven Bode Andersen (Københavns Universitet). Miljø- og Fødevareministeriet har iværksat udredningen som en del af Miljø- og Fødevareministeriets handlingsplan 2011-13 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer og ØkologiVisionen  

Udredning om bedre afgrøder til fremtidens jordbrug  

English summary of the report    

Supplerende redegørelse om økologisk landbrugs adgang til egnede plantesorter og Danmarks internationale forpligtelser til at bevare og udvikle den bæredygtige udnyttelse af plantegenetiske ressourcer

I rapporten kan du læse den supplerende redegørelse og I følgebrevet kan du læse om Økologisk Landsforenings rolle i rapportens udarbejdelse.   

Supplerende rapport over bedre egnede plantesorter    
               
Orienterende følgebrev    

Udredning om bedre plantesorter til økologisk jordbrug

I rapporten kan du læse om arbejdet med at finde de optimale plantesorter til økologisk jordbrug   

Delrapport om bedre plantesorter til økologisk jordbrug    

Handlingsplan for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2011-2013

I handlingsplanen kan du læse om anbefalinger og principper for arbejdet med plantegenetiske ressourcer.      

Handlingsplan for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2011-2013

Bevaring af plantegenetiske ressourcer i de vilde slægtninge til jordbrugts afgrøder

I rapporten kan du læse om bevaring af plantegenetiske ressourcer.      

Bevaring af plantegenetiske ressourcer i de vilde slægtninge til jordbrugets afgrøder

Handlingsplan for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2008-2010

I handlingsplanen kan du læse om anbefalinger og principper for arbejdet med plantegenetiske ressourcer.      

Handlingsplan for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2008-2010

 

Jordbrugets plantegenetiske ressourcer i Danmark

Under handlingsplanen 2005-2007 blev der gennemført et tre-årigt udredningsprojekt, som mundede ud i vejledning og anbefalinger for arbejdet med plantegenetiske ressourcer:

Jordbrugets plantegenetiske ressourcer i Danmark. Status og bevaring. 2007

Handlingsplan for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2005-2007

I handlingsplanen kan du læse om anbefalinger og principper for arbejdet med plantegenetiske ressourcer. 

Handlingsplan for jordbrugets plantegenetiske ressourcer 2005-2007

Strategi for det danske arbejde med jordbrugets plantegenetiske ressourcer

I strategien fra 2004 kan du læse mere om arbejdet med plantegenetiske ressourcer i Danmark.    

Strategi for det danske arbejde med jordbrugets plantegenetiske ressourcer

Mere information om plantegenetiske ressourcer

Mere information fra eksterne hjemmesider som kan være relevant:

Nordgen
De nordiske lande har lavet en fælles genbark, der ligger udenfor Malmø. Det er et omfattende samarbejde om både plante- og dyregenetiske ressourcer. Nordgen er portalen for dette samarbejde.

Plantegenetiske ressourcer i FAO
FAO, FNs organisation for fødevarer og jordbrug, har mange aktiviteter på det plantegenetiske område. Organisationen er hjemsted for den Internationale Traktat om Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug, som er den vigtigste internationale lovgivning på området.

Konventionen om biologisk mangfoldighed
Konventionen udstikker de overordnede rammer for bevaring og bæredygtig udnyttelse af biologisk mangfoldighed, herunder genetiske ressourcer.

EU's komité om genetiske ressourcer
Fællesskabet har lavet et støtteprogram for genetiske ressourcer, som denne komité er tilknyttet.

Bioversity International
Internationalt center, som arbejder med bevaring og udnyttelse af jordbrugets plantegenetiske ressourcer, primært i udviklingslande.

Det europæiske samarbejdsprogram om plantegenetiske ressource r (ECPGR)
Samarbejdsprogrammet dækker hele den europæiske region. Det er organiseret i en lang række arbejdsgrupper og netværk, der typisk fokuserer på en speciel afgrøde eller et særligt tema.

Det europæiske netværk om kulturplanternes vilde slægtninge
Et europæisk forum, som særligt beskæftiger sig med kulturplanternes vildtvoksende slægtninge og deres betydning som plantegenetisk ressource.

EURISCO
Database over plantegenetiske ressourcer, som er bevarede i europæiske genbanker.

Jordbrugets plantegenetiske ressourcer i Norge
Der foregår også nationale aktiviteter om plantegenetiske ressourcer i de nordiske lande.

Jordbrugets plantegenetiske ressourcer i Sverige
Læs mere om arbejdet med plantegenetiske ressourcer i Sverige.

MENU