Gå til hovedindholdet

Publikationer om husdyr

Læs publikationer om husdyrgenetiske ressourcer.

Rapport om Danske Husdyrgenetiske Ressourcer

I denne DCA rapport nr. 100 fra juni 2017 redegøres der kort for arbejdet med bevaring af de gamle husdyrracer.

Der fortælles om dannelsen af husdyrracerne, om baggrunden for bevaringen af racerne og om det danske og internationale bevaringsarbejde med de husdyrgenetiske ressourcer. Der gives også en kort beskrivelse af racernes egenskaber.

Læs rapporten her

Gamle danske husdyrracers genomer - racernes oprindelse og slægtskab

I denne rapport fra 2016 har ny DNA-teknologi givet mulighed for meget detaljeret at undersøge husdyrenes genomer.

Husdyrracernes slægtskab og struktur er belyst. DNA-informationen afslører også forekomsten af indavl. Alt i alt fremkommer en stor mængde information om racernes genetik.

Nogle af informationerne kan danne grundlag for fremtidige beslutninger om, hvordan bevaringsracerne bør forvaltes for at opnå et bæredygtigt avlsarbejde.

Læs rapporten her

Rapporten omhandler de gamle danske racer af heste, svin, får, høns og geder, samt de tre gamle danske kvægracer SDM65 og RDM70 og Korthorn.

Genetisk karakteristik af Jysk Kvæg

Københavns Universitet har i 2008 gennemført en genetisk karakteristik af Jysk Kvæg, som er omfattet af Bevaringsudvalgets bevaringsarbejde. Det fremgår af rapporten at der med mikrosatellitterne er påvist mindre forskelle mellem grupperne, hvilket bekræfter, at der er betydeligt flere ligheder end forskelle mellem dyrenes arveanlæg på tværs af besætninger. Der er desuden observeret variation mellem grupperne for mitochondria-DNA, hvilket bekræfter, at der har været begrænset udveksling af genmateriale mellem besætningerne via hundyr, og at der samlet set således er fundet variation mellem grupperingerne, men at forskellene er små.

Genetisk karakteristik af Jysk Kvæg

 

Aalborg Universitet har udført genetiske karakteristik af en besætning af Jysk Kvæg fra Kortegaard linjen og i 2014 publiceret en videnskabelig artikel på engelsk og i 2015 en artikel på dansk.

Genetic characterization of a herd of the endangered Danish Jutland cattle

Genetiske værktøjer kan redde truede bestande

Genetisk karakteristik af Agersø-kvæget

I undersøgelsen der er foregået på Københavns Universitet, er der foretaget en genetisk karakteristik af Agersø-kvæget med henblik på at besvare spørgsmål om racens genetiske integritet og relation til Jysk kvæg og RDM-70. Sekundært er den genetiske variation, graden af indavl, samt identifikation af dyr af blandet oprindelse blevet beskrevet for kvæget.

En genetiske karakteristik af Agersø-kvæget

Mindre rettelser til rapporten: "En genetiske karakteristik af Agersø-kvæget"

Genetisk karakteristik af danske hunderacer

Artikel på engelsk fra 2013 om karakterisering af fem danske hunderacers genetiske profil.

Characterization of the genetic profile of five Danish dog breeds 

Projekter inden for bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr i 2014

Projektoversigt 2014

Se oversigt over projekter i 2014 inden for bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr.

Slutrapporter 2014

 1. Genetisk struktur, genomisk indavl og forbedret avlsplanlægning i bevaringsracer af danske husdyr
 2. Genetisk undersøgelse af udryddelsestruede linjer af Dansk Jysk Malkekvæg
 3. Økologisk mælkeproduktion baseret på oprindelige danske racer
 4. Bedst mulige design for staldanlæg til malkekøer med horn - herunder produkt i form af en arkitettegning
 5. Arkegårde - en konkretisering af hvordan arkegårdstanken kan bruges i det danske arbejde med bevarelsen af gamle husdyrracer - herunder produkter i form af en rapport om Arkegårde (biodiversitetsgårde) og beretning fra en ekskursion til tyske arkegårde.
 6. Spis og bevar - Udvikling i stedet for udryddelse, Best practice og værdiskabelse
 7. Kryokonservering af sæd fra Frederiksborg-hingste
 8. Oprettelse af bevaringscenter med tilhørende aktiviteter
 9. Teknologiske egenskaber og mælkesammensætning af mælk fra oprindeligt kvæg
 10. Vurdering af mørhed i oksekød
 11. Spis og bevar - Danske Landgæs
 12. Revidering og genoptryk af brochuren om "Danske Husdyrgenetiske Ressourcer"
 13. Bedre huse til fjerkræ - velfærd
 14. Høj gastronomi og low-cost Danske Landkyllinger
 15. Tapning og nedfrysning af sæd fra jydske hingste
 16. DNA-typning af avlstyre af gamle danske kvægracer
 17. Afprøvning af sæd fra Korthorns-tyre
 18. Finansiering af indhegning til kvæg - malkeprojekt
 19. Tapning af Frederiksborghingst
 20. Det Gamle Guld - bevarelse af farvevariant
 21. Modernisering og trykning af Landhønsemappen
 22. Racebeskrivelser for gamle danske fåreracer, herunder produkter i form af Kåringsskema for Hvidhovedet Marskfår, Kåringsskema for Landracefår og Kåringsskema for Ertebøllefår
 23. DNA-analyse af Dansk Malkekorthorn
 24. Racegodkendelse af  62 hvidhovedet marskfår
 25. Fremsøgning af fotos af Knabstruppere
 26. Genomisk test på tre RDM tyre og en RDM kvie

Den globale handlingsplan for husdyrgenetiske ressourcer og intarlaken-deklarationen

I september 2007 er der vedtaget en global handlingsplan for husdyrgenetiske ressourcer. I handlingsplanen kan du læse om de 23 strategiske prioriteringer for bl.a. at bekæmpe tab af husdyrgenetisk mangfoldighed.

Den globale handlingsplan for husdyrgenetiske ressourcer og intarlaken-deklarationen

Tilstandsrapporten om Verdens Husdyrgenetiske Ressourcer for fødevarer og landbrug

Denne brochure præsenterer de vigtigste resultater af den første
globale vurdering af husdyrgenetiske ressourcer.

Tilstandsrapporten om Verdens Husdyrgenetiske Ressourcer for fødevarer og landbrug

FAO har i 2016 lavet sin anden vurdering af tilstanden for verdens husdyrgenetiske ressourcer og publiceret en ny tilstandsrapport (på engelsk).

The Second Report of the State of the Worlds Animal Genetic Resources for Food and Agriculture

Danmarks Landerapporter

Danmarks Landerapport fra 2003 til FAO, som efterfølgende har samlet og bearbejdet medlemslandenes oplysninger og i forbindelse med FAOs 1. international tekniske konference i Interlaken i september 2007, udgav FAO rapporten "State og the Worlds Animal Genetic Resources for Food and Agriculture." Du kan finde link til FAOs rapport under mere info om husdyrgenetiske ressourcer

Danmarks Landerapport fra 2003

Baggrundsmateriale til landerapporten fra 2003

 

Danmarks Landerapport fra 2017 til FAO

Publikationer fra FAO om husdyrgenetiske ressourcer (engelsk)

FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO) lægger løbende publikationer på sin hjemmeside relateret til verdens husdyrgenetiske ressourcer. 

FAO's publikationer om husdyrgenetiske ressourcer (engelsk)

Kortlægning af partnerskab gennem natur- og landskabspleje

Her finder du Danmarks Jordbrugsforsknings interne rapport om kortlægning af partnerskab gennem natur- og landskabspleje. Rapporten er skrevet af Yonathan Schvartzmann og udgivet i november 2006.

Kortlægning af partnerskab gennem natur- og landskabspleje

MENU