Gå til hovedindholdet

Mere information

Du kan få mere information om arbejdet med at sikre bevarelsen af husdyrgenetiske ressourcer hos:

Landbrugsstyrelsen
Bevaringsudvalget
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.nr.: 3395 8000
E-mail: bevaringsudvalget@lbst.dk

Information fra eksterne hjemmesider, som kan være relevant.

Husdyrgenetiske ressourcer i FAO

FAO, FNs organisation for fødevarer og jordbrug, har mange aktiviteter på det husdyrgenetiske område. Organisationen er hjemsted for den Internationale Deklaration (Interlaken Deklarationen) om Husdyrgenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug, som er den vigtigste internationale hensigtserklæring på området.

Domestic Animal Diversity Information System (DAD-IS)

I FAO's database (DAD-IS) for husdyr kan landene registrere sine husdyrpopulationer.

Konventionen om biologisk mangfoldighed

Konventionen udstikker de overordnede rammer for bevaring og bæredygtig udnyttelse af biologisk mangfoldighed, herunder genetiske ressourcer.

EU's komité om genetiske ressourcer

Fællesskabet har lavet et støtteprogram for genetiske ressourcer, som denne komité er tilknyttet.

Det Europæiske Focal Point for husdyrgenetiske ressourcer

Det Europæiske Focal Point for husdyrgenetiske ressourcer er den fælles Europæiske implementering af FAOs Globale Strategi for Fødevarer og Landbrug for bæredygtig brug og anvendelse af husdyrgenetiske ressourcer.

NordGen

De nordiske lande har et omfattende samarbejde om både plante- og dyregenetiske ressourcer. Nordgen er portalen for dette samarbejde.

Husdyrgenetiske ressourcer i Norge

Læs mere om arbejdet med plantegenetiske ressourcer i Norge. Arbejdet med husdyrgenetiske ressourcer i Norge er placeret hos Norsk institutt for skog og landskap,Genressurssenter.

Husdyrgenetiske ressourcer i Sverige

Læs mere om arbejdet med plantegenetiske ressourcer i Sverige. Arbejdet med husdyrgenetiske ressourcer i Sverige er placeret hos Jordbruksverket.

Vil du se de gamle danske husdyr? Se hvor der er offentlig adgang til at se en række af de gamle danske husdyr:

Dansk Landbrugsmuseum (Auning ved Randers)

Et bredt udvalg af de bevaringsværdige dyr med mange arter repræsenteret.

Museumscenter Karensminde (Billund)

Et bredt udvalg af de bevaringsværdige dyr med mange arter repræsenteret.

Randers Regnskov

Randers Regnskov har i sommerperioden gamle danske husdyr gående på Vorup Enge, der ligger lige bag ved Regnskoven.

Refshøjgaard

MENU