Gå til hovedindholdet

Husdyrgenetiske ressourcer

Læs mere om arbejdet med at bevare de husdyrgenetiske ressourcer. Begrebet husdyrgenetiske ressourcer omfatter såvel gamle bevaringsværdige husdyrracer som moderne husdyr.

Husdyrgenetiske ressourcer bidrager til menneskers behov ved at levere en række produkter. Det være sig produkter fra fødevarer som kød, mælkeprodukter og æg til uld, skind og ressourcer som bestøvning, gødning og trækkraft (trækdyr - arbejdsdyr).

Genetisk mangfoldighed

Genetisk mangfoldighed definerer ikke alene husdyrracernes produktions- og funktionelle egenskaber, men også evnen til at tilpasse sig til forskellige miljøer, inklusiv foder og vand tilgængelighed, klima, skadedyr (pests) og sygdomme samt evnen til at ændre sig efter markedets og forbrugerens præferencer.

Formålet med at bevare gamle husdyrracer

Formålet med at bevare gamle husdyrracer er, at fremtidens fødevareforsyning med stor sandsynlighed har fordel af at få tilført ny genetisk variation fra en eller flere af de gamle husdyrracer.   

Begrebet husdyrgenetiske ressourcer omfatter såvel gamle bevaringsværdige husdyrracer som moderne husdyr. 

Moderne husdyrracer

De moderne husdyrracer producerer i dag over 95 % af vores animalske fødevarer. FAOs Interlaken deklaration om husdyrgenetiske ressourcer, som er tiltrådt af Danmark, omhandler bæredygtig bevaring og brug af husdyrgenetiske ressourcer, og overskriften er fødevaresikkerhed i form af fødevareforsyning.  

Læs mere om FAO Interlaken Deklaration  

Moderne bæredygtige racer

Et bæredygtigt avlsmål for de moderne racer skal således ikke alene indeholde mål, som fokuserer på stor produktion, men også mål som fx sikrer racens reproduktionsevne samt lav sygdomsfrekvens. Specielt indenfor malkekvæg findes der en række arvelige sygdomme. Den intensive brug af relativt få tyre i avlsprogrammerne har i flere tilfælde gjort, at de arvelige sygdomme er blevet spredt i populationen, inden det sygdomsfremkaldende gen er blevet erkendt og identificeret. Fremtidens produktionsvilkår vil indeholde nye udfordringer for de moderne husdyrarter. Ændringer i klima kan betyde introduktion af nye eksotiske sygdomme i form af vira, bakterier, parasitter.  

Fremtidens fødevareforsyning

Fremtidens fødevareforsyning kan derfor have fordel af at få tilført ny genetisk variation fra en eller flere af de gamle husdyrracer. En tommelfingerregel inden for genetikken siger, at halvdelen af den genetiske diversitet i en husdyrart findes mellem racerne og den resterende halvdel indenfor racerne.  

Når en race er uddød betyder det, at racens genetiske diversitet ikke længere er i "varesortimentet" til brug for eftertiden.  

Bevaringsudvalget varetager på vegne af Miljø- og fødevareministeren den overordnede koordinering af arbejdet vedrørende genressourcer hos danske husdyr.  

Læs mere om Bevaringsudvalgets arbejde 

Lovstof

Nationale forskrifter:

Om hold af dyr
Lov nr. 55 af 11. januar 2017 (§ 24 og § 66, stk. 1) 

Om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer
Bekendtgørelse nr. 30 af 4. januar 2017 

Om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrarter- og racer samt pantegenetiske ressourcer
Bekendtgørelse nr. 520 af 31. maj 2016

Tekstanmærkning nr. 165. ad 24.21.02.

Om tilskud til brun Læsøbi 
Bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2012 

Tekstanmærkning nr. 148. ad 24.21.02.

Internationale forskrifter:

FAOs medlemslande (herunder Danmark) tiltrådte i september 2007 Interlaken Deklarationen om husdyrgenetiske ressourcer. FAO medlemslandenes tiltrædelse af Deklarationen har ikke ændret på den gældende nationale og internationale lovgivning. Det betyder, at de enkelte lande stadig har det suveræne ansvar. Den tiltrådte deklarationen er i sin form en hensigtserklæring. Landene har gennem Interlaken Deklarationen tilkendegivet at ville bevare og anvende de husdyrgenetiske ressourcer bæredygtigt med henblik på at sikre den globale fødevaresikkerhed, sikre udvikling i lokalsamfundene/landdistrikterne samt fremme anvendelsen af husdyr i landskabsplejen, og endelig at skabe rammer for nicheproduktioner med udgangspunkt i lokale racer.

Læs mere om Interlaken Deklarationen og FAO på Fao's hjemmeside 

MENU