Gå til hovedindholdet

Publikationer

Her kan du finde publikationer om genetiske ressourcer både på det overordnede plan samt specifikt for husdyr- og plantegenetiske ressourcer.

Folderen fortæller overordnet om arbejdet med genetiske ressourcer.

Genetiske ressourcer - Bevaring af gamle plantesorter og husdyrracer

Analyse af organisering af arbejdsområdet genetiske ressourcer i Miljø- og Fødevareministeriet

Her finder du ministeriets analyserapport om organiseringen af arbejdsområdet genetiske ressourcer i Miljø- og Fødevareministeriets regi fra januar 2006.

Analyse af organisering af arbejdsområdet genetiske ressourcer i Miljø- og Fødevareministeriet

Publikationer om husdyr

Læs publikationer om husdyrgenetiske ressourcer.

Publikationer om planter

Læs publikationer om plantegenetiske ressourcer.

MENU