Gå til hovedindholdet

Grøn vækst indsatser

Grøn vækst indsatser

I Grøn Vækst aftalen blev der oprindeligt afsat et årligt beløb på 3,5 millioner kroner i perioden 2010-2015 for at styrke indsatsen på biområdet. Men som led i initiativet om effektivt administration i staten i 2012 er indsaterrne på biområdet reduceret til 1,5 millioner kroner årligt i den resterende periode.

De Grøn Vækst aktiviteter der bliver iværksat, skal medvirke til, at vi sikrer bifamiliernes sundhed og deres udbredelse i Danmark. I dag er de vilde populationer af honningbier næsten udryddet af skadegørere. Det er derfor specielt de honningbier, der holdes af biavlere, der er fokus på.

Honningbiernes økonomiske værdi

Honningbierne bidrager med honning, som er et biprodukt sammenlignet med værdien af den bestøvning bierne udfører af såvel de dyrkede afgrøder i jordbrugserhvervene, det vil sige landbrug, gartneri og frugtavl, som af de vilde planter i naturen. I vores kulturplanter er det anslået, at den økonomiske værdi af honningbiers bestøvningsarbejde ligger i størrelsesordenen 1 milliard kroner om året, mens værdien af honningen ”kun” er på omkring 160 millioner kroner årligt.

Derudover er der den økonomiske værdi af bestøvningen af den vilde flora, som det dog er vanskeligt at værdisætte.

Honningbiernes gavnlige effekt

Honningbierne og planterne har altså en gensidig gavnlig effekt på hinanden. Planterne leverer føde til bierne i form af to grundlæggende foderelementer, pollen og nektar, og bierne bestøver planterne, og samtidigt betyder det sikring af den biologiske mangfoldighed.

På siderne her kan du læse om aktiviteterne og status for de konkrete aktiviteter på biområdet.

Bestøvningsforhold

Rapporter

I forbindelse med Bestøvningsprojektet er der udarbejdet tre delrapporter under følgende delprojekter, som nu er tilgængelige:

Titel på delrapport

Bestøvningsforhold og -behov for dyrkede afgrøder

Bestøvning og biodiversitet

Bier og blomster - honningbiers fødegrundlag i Danmark

Uddannelse

Med Grøn Vækst aftalen blev det altså muligt at finansiere dele af Biavlsstrategien, som også indbefatter medvirken i initiativer til at udvikle en uddannelse for biavlere. Behovet har været at få en overbygning på de eksisterende lokale biavlerforeningers introduktionsforløb i begynderbiavl, der i dag bliver gennemført rundt om i landet.

Det har ført til, at de fem danske biavlsorganisationer i samarbejde med Dalum Landbrugsskole og Landbrugsstyrelsen, har udviklet det nye ”Basiskursus i Biavl”. Landbrugsstyrelsen har støttet udviklingen af dette overbygningskursus med midler til indsatser for honningbien og støtter samtidigt gennemførelsen af kurset det første år for at få det skudt godt i gang og sprede kendskabet til det.  

Her kan du læse nyheden om det nye Basiskursus i Biavl:  

Nyt biavlskursus er summen af godt samarbejde  

Her kan du læse nyheden om afholdelse af det første Basiskursus i Biavl: 

Nyt biavlskursus skudt i gang

MENU