Gå til hovedindholdet

Biavl

Information om tilskudskontrol, tilskud, vilkår og regler for biavl i Danmark.

Bigårdsregister

Det Centrale BigårdsRegister

Det Centrale BigårdsRegister (CBR) er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Gå til selvbetjeningsløsningen

Det Centrale BigårdsRegister

Log ind i registret med dit NemID og registrer dig som ejer af dine bigårde. 

Bemærk: Centralt BigårdsRegister er lettest at anvende via en PC eller tilsvarende apparat med forholdsvis stor skærm.

Vejledninger til registrering i Det Centrale BigårdsRegister (CBR)

Her kan du finde små vejledninger til din registrering i CBR

Opret dig i Centralt BigårdsRegister

Registrér bigård

Købe Bier

Flytte bier

Bestille syn hos kyndig biavler 

Sælge eller overdrage bier til CBR-registreret biavler

Sælge eller overdrage bier til ikke CBR-registreret biavler

Indsende prøve ved mistanke om sygdom i dine bier

Bestille inspektion af biinspektøren

Kyndig biavler syner bier for andre

Kyndig biavler syner egne bier

Oprette sig som kyndig biavler

Her finder du små videoer til vejledning i registrering i CBR

Oprette ny bigård

Nedlægge bigård

Købe bier

Flytte bier

Bestille syn hos kyndig biavler

Sælge bier til registreret biavler

Indsende sygdomsprøve

Kyndig biavler syner for andre

Kyndig biavler syner egne bier

Skifte rolle til kyndig biavler

 

Binævnet

Binævnet er et rådgivende organ for Miljø- og fødevareministeren og Landbrugsstyrelsen i spørgsmål vedrørende loven, bekendtgørelser i medfør af loven og implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeriet om andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder.

Binævnets sammensætning

Miljø- og fødevareministeren udnævner nævnets formand, mens Landbrugsstyrelsen udnævner medlemmerne efter indstilling fra landsdækkende biavlsorganisationer, landbrugs- og miljøorganisationer samt forskningsinstitutioner, jf. Cirkulære om forretningsorden for Binævnet. Landbrugsstyrelsen er sekretariat for Nævnet, som er oprettet i henhold til Lov om biavl.

Forretningsorden og liste over medlemmer

Forretningsorden for udvalget

Liste over medlemmer

Referater fra møderne i Binævnet

Binævnsmødet 7. februar 2018

Binævnsmødet 25. oktober 2017

Binævnsmødet 28. februar 2017

Binævnsmødet 11. oktober 2016

Binævnsmødet 1. marts 2016

Binævnsmødet 20. oktober 2015

Binævnsmødet 24. februar 2015

Binævnsmødet 19. september 2014

Binævnsmødet 28. april 2014

Binævnsmødet 16. januar 2014

Binævnsmødet 8. oktober 2013 

Binævnsmødet 20. april 2013 

Binævnsmødet 20. november 2012 

Binævnsmødet 15. november 2011 

Binævnsmødet 22. marts 2011 

Binævnsmødet 7. oktober 2010 

Binævnsmødet 28. april 2010

Binævnsmødet 27. oktober 2009 

Binævnsmødet 24. februar 2009

Lovstof

Forretningsorden for Binævnet
Cirkulære nr. 9520 af 26. oktober 2012   

Biavl
Bekendtgørelse nr. 13 af 4. januar 2017    

Godkendte parringsområder for honningbier
Bekendtgørelse nr. 280 af 25. april 2008    

Voldgift ved forgiftning af honningbier
Bekendtgørelse nr. 281 af 25. april 2008    

Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier
Bekendtgørelse nr. 386 af 2 maj 2011   

Biavl på Læsø
Bekendtgørelse nr. 122 af 19. februar 2009 

Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af brun Læsøbi
Bekendtgørelse nr. 1363 af 19. december 2012  

Bekendtgørelse om flytning af honningbier m.v
Bekendtgørelse nr. 1560 af 11. december 2015

Tilskud til brun Læsøbi

Tilskudsordningen for den brune Læsøbi skal bl.a. tilskynde biavlere til at avle og registrere renracede brune Læsøbier.

Det avlsmæssige sigte med ordningen er at fastholde og helst øge populationsstørrelserne, at fremme udbredelsen af den brune Læsøbi til flest mulige lokaliteter og avlere samt at fremme anvendelsen af et forholdsvist stort antal dronninger.

Foreningstilskud til brun Læsøbi

Udover tilskud til den brune Læsøbi ydes der også tilskud til foreningsarbejde omhandlende avlsarbejde for den brune Læsøbi.

Læs mere i tilskudsguiden om tilskud til brun Læsøbi

Økologisk biavl

Miljø- og fødevareministeriet bad i 2013 Aarhus Universitet om at kortlægge, hvor det i Danmark er muligt at have økologisk biavl. Kortlægningen viser, at der er flere egnede områder, og flere af de eksisterende områder er blevet udvidet.

Læs mere om økologisk biavl

Bestøverportalen

Bestøverportalen er udviklet for at formidle bedre kontakt mellem biavlere (udbydere) og jordbrugere (efterspørgere) med behov for bestøvning af deres afgrøder. Siden er oprettet i samarbejde mellem biavlsorganisationerne (Danske Biavleres Landsforening, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, ErhvervsBiavlerne og Danmarks Biavlerforening) og Landbrug & Fødevarer. Siden drives til dagligt af Danmarks Biavlerforening, som kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Bestøverportalen er udviklet med støtte fra Landbrugsstyrelsen.

Her finder du et Link til Bestøverportalen

MENU