Gå til hovedindholdet

MFO-efterafgrøder

Kravet om udlæg af 5 procent miljøfokusområder (MFO) er et af de tre grønne krav, du skal overholde for at få den grønne støtte. Formålet med etableringen af MFO er at beskytte og forbedre biodiversiteten på landbrugsarealerne. Du kan benytte pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder til at opfylde kravene om MFO, så længe du er opmærksom på at overholde kravene i begge regelsæt.

Efterafgrøder som MFO

Du kan bruge efterafgrøder/græsudlæg til opfyldelse af MFO-kravet. Reglerne for MFO-efterafgrøder følger i store træk reglerne for de pligtige efterafgrøder. Der er dog visse undtagelser, som du skal være opmærksom på.

MFO-efterafgrøder skal ligesom pligtige efterafgrøder være etableret senest 1. eller 20. august afhængig af hvilke afgrøder, du udsår. Der er dog krav om, at MFO-efterafgrøder ikke må etableres før 30. juni, og at MFO-efterafgrøder skal etableres som blandinger af arter, der er godkendt til brug som pligtige efterafgrøder. MFO-efterafgrøder skal efterfølges af en ny hovedafgrøde.

For MFO-græsudlæg er der ikke noget blandingskrav. Udlægget kan bestå af græs, bælgplanter eller af blandinger heraf (fx kløvergræs). Græsudlægget skal være sået senest 31. maj (30. juni i majs) i ansøgningsårets hovedafgrøde og behøver ikke blive efterfulgt af en ny hovedafgrøde. Har du vinterafgrøder, må græsudlægget gerne være etableret i denne året før.

MFO-efterafgrøder og -græsudlæg må tidligst destrueres 20. oktober. 

Genveje og vejledninger

Du kan læse mere og finde specifikke vejledninger om MFO-efterafgrøder og de grønne krav på siden om grundbetaling og grøn støtte

MENU