Gå til hovedindholdet

Målrettede efterafgrøder

Målrettede efterafgrøder er et at de kvælstofreducerende initiativer, der skal kompensere for de lempelser i Fødevare- og landbrugspakken, som har givet danske landmænd mulighed for at gøde deres marker mere. De målrettede efterafgrøder er dermed med til at sikre, at der ikke sker en forringelse af vores kystvand og grundvand.

De målrettede efterafgrøder består af en frivillig tilskudsordning, hvor udlæg af efterafgrøder i særligt udpegede områder kompenseres med 700 kr./ha. Hvis udlægningen af frivillige målrettede efterafgrøder ikke kan sikre en tilstrækkelig reduktion i udledningen af kvælstof, vil der blive indført et obligatorisk krav om etablering af målrettede efterafgrøder.

Ordningen gælder i 2017 og 2018. De målrettede efterafgrøder skal etableres i efteråret 2017 og 2018.

Du kan læse mere om ordningen i vores tilskudsguide.

Mere information

Læs Vejledning om målrettede efterafgrøder, september 2017

Se bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Læs mere i tilskudsguiden

MENU