Gå til hovedindholdet

Målrettede efterafgrøder

Målrettede efterafgrøder er et at de kvælstofreducerende initiativer, der skal kompensere for de lempelser i Fødevare- og landbrugspakken, som har givet danske landmænd mulighed for at gøde deres marker mere. De målrettede efterafgrøder er dermed med til at sikre, at der ikke sker en forringelse af vores kystvand og grundvand.

De målrettede efterafgrøder består af en frivillig tilskudsordning, hvor udlæg af efterafgrøder i særligt udpegede områder kompenseres med 700 kr./ha. Hvis udlægningen af frivillige målrettede efterafgrøder ikke kan sikre en tilstrækkelig reduktion i udledningen af kvælstof, vil der blive indført et obligatorisk krav om etablering af målrettede efterafgrøder.

Ordningen gælder i 2017 og 2018. De målrettede efterafgrøder skal etableres i efteråret 2017 og 2018.

Målrettede efterafgrøder 2018

I 2018 er det igen muligt at søge tilskud til etablering af målrettede efterafgrøder i særligt udpegede områder. Der er beregnet et samlet indsatsbehov for 2018 på cirka 114.000 hektar.

Tilskuddet i 2018 er igen 700 kr. per ha.

Læs Vejledning om tilskud til målrettede efterafgrøder 2018

Se bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder 

Se kort over målrettede efterafgrøder i miljøgis.

På kortene kan du se oplysninger om vejledende behov for målrettede efterafgrøder i dit område, og hvornår du har mulighed for at søge tilskud til dine marker i 2018. 

Se en quickguide til, hvordan du bruger kortet 

Vejledende indsatsbehov for 2018
Overordnet set er det samlede indsatsbehov i 2018 lavere end i 2017. Det skyldes blandt andet, at de forventede effekter af andre forhold, der reducerer belastningen, fx etablering af vådområder, større høstudbytter, mindre landbrugsareal mv. er større i 2018 end i 2017. Der er derfor områder i 2018, som ikke længere har et indsatsbehov, men der er dog også områder, hvor indsatsbehovet er større end i 2017.

Indsatsbehovet er fordelt i de områder, hvor der er behov for at reducere udledningen af kvælstof i 2018. Vi har igen i år udarbejdet et vejledende kort, der viser, hvor der er behov for målrettede efterafgrøder, og hvor stort behovet er.

Se det vejledende indsatskort her

Kun to ansøgningsrunder i 2018

I 2018 vil der kun være to ansøgningsrunder.

  • Fra 1. februar kan du søge i områder med indsatsbehov til grundvand eller kystvand med lav retention.
  • Fra 1. marts kan du søge i områder med et indsatsbehov til kystvand med høj retention.

Se kort over ansøgningsrunderne her

Begge runder er åbne frem til 20. april 2018.

Tilskud fordeles efter lokale behov

Vi har forbedret vores it-system, så vi i 2018 kan lukke for ansøgninger i et ID15-område, så snart vi har fået nok efterafgrøder i området. På den måde kan vi undgå, at der er områder, hvor det er muligt at søge flere efterafgrøder, end der reelt er behov for. Det betyder også, at efterafgrøderne bliver bedre fordelt i 2018, så risikoen for et krav om obligatoriske efterafgrøder bliver meget mindre end sidste år, hvis landbruget søger ind i ordningen.

MENU