Gå til hovedindholdet

Efterafgrøder

Efterafgrøder er et af de virkemidler vi bruger til at mindske kvælstofudvaskningen. I Danmark har vi på nuværende tidspunkt fire forskellige regelsæt, hvor efterafgrøder indgår som virkemiddel.

Læs om efterafgrødeordningerne for 2017 her: Efterafgrøder 2017

MENU