Gå til hovedindholdet
Bedriftsrådgivning

Se hvad bedriftsrådgivning er og se oversigt over godkendte bedriftsrådgivere, som kan hjælpe dig med at overholde reglerne.

Bedriftsrådgivning er rådgivning om overholdelse af reglerne om bl.a. krydsoverensstemmelse, de grønne krav, Økologisk Arealtilskud, moderniseringsordninger og minivådområder.

Hvad er bedriftsrådgivning?

Ordningen blev indført i Danmark i 2006 med fokus på krydsoverensstemmelse. Efter den seneste reform af EU’s landbrugspolitik blev indholdet af bedriftsrådgivning udvidet til også at omfatte forskellige tilskudsordninger.

Bedriftsrådgivning er rådgivning om overholdelse af reglerne om bl.a. krydsoverensstemmelse, God landbrugsmæssig stand, de grønne krav, målrettede efterafgrøder, tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, Økologisk arealtilskud, vådområdeprojekter, minivådområder, privat skovrejsning, Tilskud til levende hegn og Lokale Aktionsgrupper.

Rådgivning kan favne mange regler og ordninger

Bedriftsrådgivningsordningen betyder, at landbrugere kan få rådgivning om reglerne indenfor relevante områder og støtteordninger på deres bedrift. Bedriftsrådgiveren gennemgår alle relevante forhold, og rådgiver om, hvordan reglerne og støttebetingelser kan overholdes.

Bedriftsrådgivningen er uafhængig af myndighedernes kontrol

Alle jordbrugere kan henvende sig til en godkendt bedriftsrådgiver og få besøg på bedriften med henblik på at få gennemgået relevante forhold på bedriften. Bedriftsrådgivningen er fuldstændig uafhængig af myndighedernes kontrol, og resultatet vil ikke blive videregivet til myndighederne.

Kontakt en bedriftsrådgiver

Rådgivningen foretages af bedriftsrådgivere, der er offentliggjort her på lbst.dk. Hvis du ønsker et bedriftsrådgivningsbesøg, kan du kontakte en af de godkendte bedriftsrådgivere.

Find en bedriftsrådgiver længere nede på denne side.

Rådgivere indenfor de grønne krav, økologisk arealtilskud minivådområder oa. – Landbrugsseminar 2018

På Landbrugsseminar 2018 blev de nyeste ændringer til de grønne krav, minivådområder, økologisk arealtilskud gennemgået. 271 rådgivere deltog.

Du kan finde kontaktoplysninger på rådgiverne, der deltog i landbrugsseminar 2018 her:

Se liste over bedriftsrådgivere

Vederlag for bedriftsrådgivning aftales mellem landbruger og rådgiver.

Oplandskonsulenter rådgiver i minivådområder – gratis rådgivning

Særligt for minivådområder kan du kontakte specialiserede ’Oplandskonsulenter’, der yder gratis rådgivning.

Læs mere om Oplandskonsulenterne her

Rådgivning i Pilotprojektet om præcisionslandbrug – gratis rådgivning

Deltagerne i pilotprojektordningen om præcisionslandbrug, kan få gratis konsulentbistand til at udføre ordningens tiltag. Formålet er at sikre optimal anvendelse af bedriftens præcisionsteknologier, så pilotprojektordningens tiltag opfyldes, samt at opnå erfaringer med at dokumentere anvendelsen af teknologier og administrationen heraf. Konsulentbistanden skal også bidrage til vidensopsamling, vidensdeling og formidling om præcisionslandbrug bredt ud i erhvervet.

Læs mere om pilotprojektordningen her

Rådgivere indenfor Krydsoverensstemmelse, vand, miljø, moderniseringsordning oa. – SEGES-kursus

Landbrugsstyrelsen har indgået en aftale med SEGES Akademi om at opkvalificere rådgivere inden for Bedriftsrådgivningsordningen. Opkvalificeringen består af tre moduler.

Modul 1 har fokus på reglerne om krydsoverensstemmelse (KO) og God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM) og kendskab til samspillet med reglerne om direkte arealstøtte; herunder Grundbetaling, de grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere.

Modul 2 har fokus på områderne vand, miljø, lokale aktionsgrupper (LAG), miljø- og økologitilskud og moderniseringsordning for hhv. kvæg og svin, og modul 3 er en brushup dag.

Du kan finde listen over deltagerne i de tre moduler her

Vederlag for bedriftsrådgivning aftales mellem landbruger og rådgiver.

Læs mere om reglerne for bedriftsrådgivning

Du kan læse mere om reglerne for bedriftsrådgivning i EU forordning 1306/2013 art. 12 – 15.

MENU