Gå til hovedindholdet

Vådområdeprojekter

I forbindelse med realisering af statens planer om realisering af kvælstof- og fosforreducerende projekter i form vådområder samt gennemførelse af lavbundsprojekter, har Landbrugsstyrelsen gennemført en række jordfordelinger og skødehandler. Derved ejer styrelsen i dag ejer mange vådområde arealer samt i mindre omfang restarealer.

Arealerne skal ikke forblive i styrelsens eje, men skal udbydes til salg, når projekterne er gennemført.

Inden projektarealerne sælges, pålægges de en deklaration (vådområdedeklaration), som beskriver de restriktioner, som projekter har medført.

Se her en standard vådområdedeklaration

MENU