Gå til hovedindholdet

Salg ved Vøvel Bæk

Vådområdeareal ved Vøvelbæk

Landbrugsstyrelsen udbyder et areal til salg syd for Bislev ved Nibe, som er et kommunalt vådområdeprojekt. Arealet er let tilgængelig og er velegnet til afgræsning.

Udbuddet er beskrevet i det nedenfor indsatte materiale, og man er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealet.

Det drejer sig om i alt 2,7790 ha, som udbydes med forventet overtagelse den 1. feb. 2018.

Der opfordres til, at man holder sig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for et evt. bud.

Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:

Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag.  Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Vøvelbæk” 

eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD Vøvelbæk” 

Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke. Tilbuddet skal være os i hænde senest d. torsdag d. 7. dec. 2017 kl. 9.00.

Spørgsmål vedrørende arealet kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU