Gå til hovedindholdet

Salg ved Vester Nebel Å

Vådområdeareal ved Gravens mellem Vejle og Kolding

Landbrugsstyrelsen udbyder 10,5 ha beliggende mellem Vejle og Kolding til salg, som indgår i et vådområdeprojekt gennemført af Vejle Kommune.

Udbudsmaterialet finder du herunder. Du er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealerne.

Der forventes overtagelse den 31. december 2017.
Der opfordres til, at du holder sig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud.

ÆNDRING:

I forhold til det oprindelige udbudsmateriale, så kan der kun bydes på ét areal, og forventet overtagelsesdag er ændret til den 31. december 2017. Det betyder, at flere af bilagene er konsekvensrettet i forhold til dette.

Tilføjelse: Udbudsmaterialet er udvidet med deklaration om et rør under Varmkærvej. Dette er også tilføjet i udbudsmaterialet.

Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket, se her over. 
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på V Nebel” 
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, ”KØBSTILBUD på V. Nebel” 
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest d. torsdag d. 7. dec. 2017 kl. 10.00.
Spørgsmål kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU