Gå til hovedindholdet

Salg ved Torsted Sø

Vådområdearealet Torsted Sø i Rebild kommune

Landbrugsstyrelsen udbyder ca. 26 ha til salg, som er beliggende syd for Suldrup by ud til A13 og E45 langs Torsted Bæk. Vådområdeprojektet er gennemført af Rebild Kommune.
Udbudsmaterialet finder du herunder. Du er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealerne.
Der forventes overtagelse den 1. april. 2018.
Der opfordres til, at du holder dig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud.
Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket. Se her over. 
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Torsted Sø” 
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Torsted Sø” 
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest tirsdag d. 9. jan. 2018 kl. 9.30.
Spørgsmål kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU