Gå til hovedindholdet

Salg ved Tolstrup Enge

Vådområdearealer øst for Gedved ved Tolstrup Å, Horsens Kommune

Landbrugsstyrelsen udbyder ca. 27 ha beliggende øst for Gedved. De udbudte arealer indgår i et vådområdeprojekt gennemført Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Arealet henligger som græs og naturområde.
Udbudsmaterialet finder du herunder. Du er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealet.

Bemærk: Er der behov for etablering af en bro for at få adgang til de udbudte arealer, så skal man have kommunens tilladelse. Det er som regel ikke et problem, så længe man sørger for vandets fri bevægelighed.

Der forventes overtagelse den 1. april 2018.

Der opfordres til, at du holder dig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud. Inden afgivelse af bud vil både udskrift af tingbog samt vådområdedeklaration blive lagt på.

Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket. Se her over.   
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Tolstrup Enge
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Tolstrup Enge
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest tirsdag den 23. januar 2018 kl. 9.30.
Spørgsmål kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06.

MENU