Gå til hovedindholdet

Salg ved Skals Å

Vådområde og landbrugsarealer ved Skals Å's udløb

Landbrugsstyrelsen udbyder ca. 148 ha beliggende som er beliggende ved Skals Å´s udløb til salg. Af de udbudte arealer indgår 141 ha i et vådområdeprojekt gennemført af Naturstyrelsen. Arealet henligger som græs og naturområde. Desuden udbydes ca. 7 ha græsjord beliggende i forbindelse med eller tæt ved vådområdeprojektet, men hvor de ikke er omfattet vådområderestriktionerne.

Udbudsmaterialet finder du herunder. Du er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealet.
Der forventes overtagelse den 1. april 2018 efter nærmere aftale.
Der opfordres til, at du holder dig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud. Inden afgivelse af bud vil både udskrift af tingbog samt vådområdedeklaration blive lagt.

Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket, som vil fremkomme med de øvrige bilag.
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Skals Å
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Skals Å
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest tirsdag den 27. februar 2018 kl. 10.00.
Spørgsmål kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU