Gå til hovedindholdet

Salg ved Korup Å

Salg af vådområde- samt ordinære landbrugsarealer ved Skelund øst for Hadsund 

Landbrugsstyrelsen udbyder ca. 204 ha beliggende i øst for Skelund og ned til Korup Å til salg. Af de udbudte arealer indgår 186 ha i et vådområdeprojekt gennemført af Mariagerfjord Kommune. Arealet henligger som græs og naturområde. Desuden udbydes ca. 18 ha landbrugsjord beliggende øst for Skelund, hvor der primært er tale omdriftsarealer

Udbudsmaterialet finder du herunder. Du er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealet.

Der forventes overtagelse den 1. april 2018.

Du bør holde dig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud. Inden afgivelse af bud vil både udskrift af tingbog samt vådområdedeklaration blive lagt.

31./1 2018. Mariagerfjord Kommune har fastsat vedligeholdelsesbestemmelser for 3 private grøfter med tilløb til Håndvadgrøften Vest. Du kan her læse mere om nedklassificering

Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:

Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket, som vil fremkomme med de øvrige bilag.

Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på ”Korup Å” - eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Korup Å”

Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.

Tilbuddet skal være os i hænde senest torsdag den 8. februar 2018 kl. 10.00.

Spørgsmål kan rettes til Landbrugsstyrelsen ved Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU