Gå til hovedindholdet

Salg ved Haverslev Mølleå

Vådområdeareal ved Haveslev Mølleå

Landbrugsstyrelsen udbyder 7,2 ha beliggende syd for Tingsov, som indgår i et vådområdeprojekt gennemført af Jammerbugt Kommune.
Udbudsmaterialet finder du herunder. Du er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealerne.
Der forventes overtagelse den 1. april 2018.
Der opfordres til, at du holder dig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud.
Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket. Se her over.   
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Haverslev Mølleå” 
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Haverslev Mølleå” 
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest tirsdag d. 9. jan. 2018 kl. 9.30.
Spørgsmål kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU