Gå til hovedindholdet

Salg ved Hansted Å

Vådområdeareal ved Hansted Å

Landbrugsstyrelsen udbyder 11,4 ha beliggende mellem Horsens og Hansted til salg. Arealet indgår i et vådområdeprojekt gennemført af Horsens Kommune på i alt 46 ha.
Udbuddet er beskrevet i det nedenfor indsatte materiale, og man er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealet.
Der forventes overtagelse den 1. feb. 2018.
Der opfordres til, at man holder sig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for et evt. bud.
Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag. 
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Hansted” 
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Hansted” 
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest d. tirsdag d. 12. dec. 2017 kl. 9.00.
Spørgsmål vedrørende arealet kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06.

MENU