Gå til hovedindholdet

Salg ved Gudenåens Sidedale

Vådområdeareal ved Linå, Gudenå Sidedal

Landbrugsstyrelsen udbyder 2,6 ha beliggende ud til A15 umiddelbart øst for Linå. Det udbudte areal indgår i et vådområdeprojekt gennemført Naturstyrelsen, Søhøjlandet. Arealet henligger som græs og naturområde, hvor af ca. 1 ha er sø.
Udbudsmaterialet finder du herunder. Du er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealet.
Der forventes overtagelse den 1. april 2018.

Bemærk: Ny budfrist!

Der opfordres til, at du holder dig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud. Inden afgivelse af bud vil både udskrift af tingbog samt vådområdedeklaration blive lagt på.
Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket. Se her over.   
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Gudenå Sidedal”” 
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Gudenå Sidedal” 
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest tirsdag den 13. marts 2018 kl. 10.30.
Spørgsmål kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU