Gå til hovedindholdet

Salg ved Fåremølle Å

Vådområdeareal ved Fåremølle Å, Bøvlingbjerg

Landbrugsstyrelsen udbyder 41,4520 ha beliggende syd for Bøvlingbjerg, hvor af 39,8976 ha indgår i et vådområdeprojekt gennemført af Naturstyrelsen Vestjylland. Desuden udbydes 1,9311 ha græsareal ca. 3,5 km øst for Bøvlingbjerg

Udbuddet er beskrevet i det nedenfor indsatte materiale, og man er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealet.

Det drejer sig om i alt 43,3831 ha, som udbydes med forventet overtagelse den 1. april 2018.
Der opfordres til, at du holder dig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud.

Ændring: I forhold til det oprindelige udbudsmateriale er det ændret på størrelsen på flere af delarealerne, hvilket også gælder mht. forkøbsret. Det betyder, at flere af bilagene er konsekvensrettet i forhold til dette.

Tilføjelse: Der er i udbudsmaterialet indsat en passus om vedligehold

Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag. 
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ” KØBSTILBUD på Fåremølle Å"
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emnefeltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Fåremølle Å

Tilbuddet skal være os i hænde senest d. torsdag d. 7. dec. 2017 kl. 9.30.
Spørgsmål vedrørende arealet kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU