Gå til hovedindholdet

Salg ved Binderup Å

Vådområdeareal ved Binderup Å

Landbrugsstyrelsen udbyder ca. 18 ha til salg, som er beliggende syd for Byrsted i forbindelse med Binderup Å. Arealerne indgår i er et statslig vådområdeprojekt gennemført af Naturstyrelsen, Himmerland.

Udbuddet er beskrevet i det nedenfor indsatte materiale, og man er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealerne.

Der forventes overtagelse den 1. april. 2018.
Der opfordres til, at man holder sig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for et evt. bud.

Ændring: Vådområdedeklarationen er nu tinglyst - se nedenfor


Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:

Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket, der er vedlagt som bilag. 
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på Binderup” 
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Binderup” 
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest d. tirsdag d. 12. dec. 2017 kl. 10.00.
Spørgsmål vedrørende arealet kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU