Gå til hovedindholdet

Salg af Birkemosen ved Eltang

Vådområdearealer ved Eltang mellem Kolding og Taulov

Landbrugsstyrelsen udbyder ca. 48 ha beliggende i Birkemosen ved Eltang til salg. De udbudte arealer indgår i et vådområdeprojekt gennemført af Kolding kommune. Arealet henligger som græs og naturområde.
Udbudsmaterialet finder du herunder. Du er selvfølgelig velkommen til at besigtige arealet.
Der forventes overtagelse den 1. april 2018.

Nyt pr. 16/1 2018: Kolding Kommune har om overrislingsområder inde i projektet oplyst, hvor det kan forventes, at arealerne er vådere end hvad drændybdekortet viser. Se nyt overrislingskort nedenfor.

Der opfordres til, at du holder dig orienteret på denne hjemmeside, da der kan dukke nye oplysninger op, som kan være relevante for dit bud. Inden afgivelse af bud vil både udskrift af tingbog samt vådområdedeklaration blive lagt.

Bilag:

Indsendelse af tilbudsskemaet:
Tilbud skal afgives på den særlige tilbudsblanket. Se her over.   
Tilbuddet indsendes til Landbrugsstyrelsen, Pionér Allé 9, 6270 Tønder i kuvert, mærket ”KØBSTILBUD på ”Birkemosen
eller via mailadresse: arealadm@lfst.dk og mærket i emne-feltet:  ”Fortroligt, KØBSTILBUD på Birkemosen
Tilbud fremsendt via telefax accepteres ikke.
Tilbuddet skal være os i hænde senest tirsdag den 23. januar 2018 kl. 9.30.
Spørgsmål kan rettes til Landbrugsstyrelsen v. Kristian Gadegaard, tlf. 25 23 85 06

MENU