Gå til hovedindholdet

§ 7 Udvalg

Udvalget rådgiver om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fiskeri), ferskvandsfiskeri og fiskepleje. Det er nedsat efter § 7 i fiskeriloven.

MENU