Gå til hovedindholdet

Spørgsmål og svar om max. 5 torsk om dagen

Her kan du finde svar på spørgsmål om den regel for lyst- og fritidsfiskeri i vestlige Østersø gældende fra 1. januar 2017 - max. fem torsk om dagen, dog kun tre torsk om dagen i februar og marts. Vedtaget på rådsmødet for landbrug og fiskeri i 2016, og forlænget til også at gælde i 2018, ved rådsmøde den 27. oktober 2017 (RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1970 artikel 7).

Nederst på siden kan du læse om de områder, som reglerne gælder for.

Gælder EU-fiskerireguleringer ikke kun for erhvervsfiskere?

Hvem har bestemt/besluttet denne regulering?

Gælder det ikke i hele Danmark?

Hvor finder jeg beskrivelse af området/områderne hvor begrænsningen gælder?

Gælder den antalsmæssige begrænsning også, hvis jeg fisker fra land med stang eller pirk?

Tæller undermålere med i de 5 torsk?

Må jeg godt genudsætte de mindste torsk, og kun tage de 5 største med hjem?

Hvorfor må jeg kun fange 3 torsk om dagen i februar og marts måned?

Gælder begrænsningen, hvis jeg er pensionist og ikke skal have fisketegn?

Er jeg omfattet af begrænsningerne, hvis jeg sejler ud fra en havn, som ligger udenfor området?

Hvor længe gælder denne mængdemæssige begrænsning?

Hvad sker der, hvis jeg tager bare en enkelt torsk for meget med hjem?

Må jeg dele torskene med andre lyst- og fritidsfiskere på båden?

Må jeg have flere end 5 torsk i mit hyttefad/dam/fangstpose, for eksempel 10 stk.?

Din søgning gav desværre ingen resultater

Områder med nye regler for torsk

Beskrivelse af ICES-underområderne (bilag 1 i Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet):

Underområde 22

Nordlig grænse: En linje fra Hasenøre til Gnibens spids.

Østlig grænse: Farø linjen samt en linje fra Gedser ret øst til 12º00' østlig længde og ret syd langs 12º00' østlig længde.

Underområde 23

Nordlig grænse: En linje fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

Sydlig grænse: En linje fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 22 og den sydlige grænse for ICES-underområde 23.

Østlig grænse: En linje fra Sandhammaren Fyr til Hammerodde Fyr og en linje fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15º00' østlig længde.

Spørgsmål om lyst- og fritidsfisketegn

Spørgsmål om lyst- og fritidsfisketegn besvares på
Tlf. 7218 5606
Email: fisketegn@lfst.dk

MENU