Gå til hovedindholdet

Køb og salg af fisketegn

Køb af fisketegn

Du kan købe fisketegn online på www.fisketegn.dk, og hos mange turistkontorer og campingpladser.

Se liste over salgssteder og i regneark.

Tidligere har førstegangskøbet også kunnet ske i de traditionelle posthuse og postbutikker, men dette er ophørt pr. 1. februar 2014. Nu er det kun muligt at forny fisketegn som tidligere er købt ved betaling med giro-/indbetalingskort.

Køb lystfiskertegn på telefon/smartphone:

Med den nye mobilløsning m.fisketegn.dk kan du som lystfisker købe fisketegn på mobilen og få overblik over, om du befinder dig i eller uden for et fredningsbælte.  Målet er at gøre det nemt og hurtigt for lystfiskerne at overholder reglerne og fiske lovligt.

Derudover kan du slå mindstemål og fredningstider for forskellige fisk op på mobilen og gå på opdagelse i fiskeleksikonet med billeder, kendetegn, fangstmetoder mv. på en række danske fiskearter. Desuden er det også muligt at anmelde ulovligt fiskeri.

Skal du have et lystfisker- eller fritidsfiskertegn?

Fisker du med stang, er du lystfisker - og skal (hvis du er 18 – 65 år) have lystfiskertegn. Det koster 185 dkr. for et år, 130 dkr. for en uge og 40 dkr. for en dag.

Fisker du med garn, ruser eller lignede redskaber, så er du fritidsfisker - og du skal have fritidsfiskertegn uanset din alder og pensionsforhold. Du skal dog være fyldt 12 år for at drive fritidsfiskeri. Fisketegnet koster 300 dkr. for et år, og det gælder også som lystfiskertegn.

Salg af fisketegn

Hvis du ønsker at være salgssted, og få mulighed for at købe/videresælge fisketegn uden at de er udfyldt på forhånd, så skal du indsende et oplysningsskemaet, som du udfylder med de relevante oplysninger til fisketegn@fiskeristyrelsen.dk.

Oplysningsskema om salg af fisketegn og i

Vejledning for fisketegn

Spørgsmål om lyst- og fritidsfisketegn

Spørgsmål om lyst- og fritidsfisketegn besvares på
Tlf. 7218 5606
Email: fisketegn@lbst.dk

Opdateret 21. februar 2018

MENU