Gå til hovedindholdet

Udenrigshandelsstatistik

Statistikker for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeriprodukter, baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks databaser for Danmarks eksport- og import af fisk og fiskeprodukter.

Faste tabeller med udenrigshandelsstatistik

Statistikken er opdelt på henholdsvis 1 år og 10 års tidsserie, fordelt på varegrupper. 

Udenrigshandel 1 år
Udenrigshandel 10 år
Se varegrupperingen

Dynamisk tabel med udenrigshandelsstatistik

I de dynamiske tabeller er det muligt at hente statistik fra Landbrugsstyrelsens udenrigshandelsregister for de sidste 10 år.

Det er muligt at udvælge og gruppere varegrupper på grundlag af KN-koder, dvs. de grupperinger, der anvendes til udarbejdelsen af publikationen månedlig Udenrigshandel. For de varegrupper, nationer, import/eksport, der udvælges, er det muligt at få vist oplysninger om mængde og værdi.

Gå til den dynamiske udenrigshandelstabel 

Publikationer med udenrigshandelsstatistik

I månedstabellerne ses import of eksport af fiskeriprodukter fra en række udvalgte lande på tabelform. I "Resume af Danmarks Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter" er den aktuelle måneds udenrigshandel beskrevet i tekst og oversigtstabeller.

Månedstabeller udenrigshandel
Resume af Danmarks Udenrigshandel

Baggrund

Fra 1. januar 1993 indhentes udenrigshandelsstatistikkens grundmateriale i form af to indsamlingssystemer:

  • Extrastat: Handel med ikke EU-lande, 3. lande
  • Intrastat: Handel med EU-landene.

Indsamling via Extrastat er integreret med Told- og Skats indsamling af data med henblik på opkrævning af told og udførelsesafgift. Dette betyder, at dækningsgraden på Extrastat er høj og der sikres en høj grad af kontrol og indberetningsdisciplin.

Intrastat er ikke en totaldækkende statistik: Firmaer med en årlig EU-import på under 1,5 mio kr. (før 1997, 0,5 mio. kr.) og/eller EU-eksport på under 2,5 mill kr. (før 1997, 0,8 mio. kr.), dvs. firmaer, hvor handelsomfanget ligger under fritagelsesgrænserne, skal ikke angive oplysninger til Intrastat.

Da opgørelser fra Told- og Skat er noget forsinkede og det faktum, at intrastat ikke er fuld dækkende, er der etableret økonometriske modeller til estimation af første foreløbige opgørelse af Udenrigshandelstallene.

Landbrugsstyrelsen modtager data fra Danmarks Statistik med 4 måneders forsinkelse, dvs. december måneds tal bliver først modtaget i maj måned. I forbindelse med, at der modtages data for en ny måned, bliver data for indeværende samt foregående år opdateret. Dette betyder, at i forbindelse med, at Landbrugsstyrelsen modtager data for januar måned f.eks. år 2009, bliver data helt tilbage til januar 2008 opdateret.

Dynamiske tabeller

- Lav din egen tabel her

MENU