Gå til hovedindholdet

Udenrigshandelsstatistik

Statistikker for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeriprodukter, baseret på udtræk fra Danmarks Statistiks databaser for Danmarks eksport- og import af fisk og fiskeprodukter.

Faste tabeller med udenrigshandelsstatistik

Statistikken er opdelt på henholdsvis 1 år og 10 års tidsserie, fordelt på varegrupper. 

Udenrigshandel 1 år
Udenrigshandel 10 år
Se varegrupperingen

Dynamisk tabel med udenrigshandelsstatistik

I de dynamiske tabeller er det muligt at hente statistik fra Landbrugsstyrelsens udenrigshandelsregister for de sidste 10 år.

Det er muligt at udvælge og gruppere varegrupper på grundlag af KN-koder, dvs. de grupperinger, der anvendes til udarbejdelsen af publikationen månedlig Udenrigshandel. For de varegrupper, nationer, import/eksport, der udvælges, er det muligt at få vist oplysninger om mængde og værdi.

Gå til den dynamiske udenrigshandelstabel 

Publikationer med udenrigshandelsstatistik

I månedstabellerne ses import of eksport af fiskeriprodukter fra en række udvalgte lande på tabelform. I "Resume af Danmarks Udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter" er den aktuelle måneds udenrigshandel beskrevet i tekst og oversigtstabeller.

Månedstabeller udenrigshandel
Resume af Danmarks Udenrigshandel

Varegrupperingen

Nedenstående dokumenter under varegruppering viser, hvorledes brugstarifpositionerne som anvendes af Danmarks Statistik, grupperes i nogle mere overordnede kategorier, til brug for præsentation af statistik på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Dokumenterne under varetekst giver en oversættelse af brugstarifpositionerne til klar tekst. Brugstarifpositionerne kan ændre sig fra år til år. Herunder ses varegrupperingerne til og med 2007 samt vareteksten for de enkelte varekoder.

Varegrupper

Varetekst

Varegruppe 2017
Varegruppe 2016
Varegruppe 2015
Varegruppe 2014
Varegruppe 2013
Varegruppe 2012
Varegruppe 2011
Varegruppe 2010
Varegruppe 2009
Varegruppe 2008
Varegruppe 2007
Varegruppe 2006
Varegruppe 2005
Varegruppe 2004
Varegruppe 2003
Varegruppe 2002
Varegruppe 2001
Varegruppe 2000
Varegruppe 1999
Varegruppe 1998

Varetekst 2017
Varetekst 2016
Varetekst 2015
Varetekst 2014
Varetekst 2013
Varetekst 2012
Varetekst 2011
Varetekst 2010
Varetekst 2009
Varetekst 2008
Varetekst 2007
Varetekst 2006
Varetekst 2005
Varetekst 2004
Varetekst 2003
Varetekst 2002
Varetekst 2001
Varetekst 2000
Varetekst 1999
Varetekst 1998

 

 

Baggrund

Fra 1. januar 1993 indhentes udenrigshandelsstatistikkens grundmateriale i form af to indsamlingssystemer:

  • Extrastat: Handel med ikke EU-lande, 3. lande
  • Intrastat: Handel med EU-landene.

Indsamling via Extrastat er integreret med Told- og Skats indsamling af data med henblik på opkrævning af told og udførelsesafgift. Dette betyder, at dækningsgraden på Extrastat er høj og der sikres en høj grad af kontrol og indberetningsdisciplin.

Intrastat er ikke en totaldækkende statistik: Firmaer med en årlig EU-import på under 1,5 mio kr. (før 1997, 0,5 mio. kr.) og/eller EU-eksport på under 2,5 mill kr. (før 1997, 0,8 mio. kr.), dvs. firmaer, hvor handelsomfanget ligger under fritagelsesgrænserne, skal ikke angive oplysninger til Intrastat.

Da opgørelser fra Told- og Skat er noget forsinkede og det faktum, at intrastat ikke er fuld dækkende, er der etableret økonometriske modeller til estimation af første foreløbige opgørelse af Udenrigshandelstallene.

Landbrugsstyrelsen modtager data fra Danmarks Statistik med 4 måneders forsinkelse, dvs. december måneds tal bliver først modtaget i maj måned. I forbindelse med, at der modtages data for en ny måned, bliver data for indeværende samt foregående år opdateret. Dette betyder, at i forbindelse med, at Landbrugsstyrelsen modtager data for januar måned f.eks. år 2009, bliver data helt tilbage til januar 2008 opdateret.

Dynamiske tabeller

- Lav din egen tabel her

MENU