Gå til hovedindholdet

Statistik for fiskeriets regulering

Herunder findes information om hhv. kvoteandele og samlede landingsmængder for fartøjer omfattet af ny Regulering (og IOK). Se baggrundsafsnit, samt de enkelte tabeller for yderligere forklaring.

Samlede FKA landinger pr. art og kvotefarvand

Statistik for de samlede FKA landinger for arter, hvor FKA-fartøjerne har en andel af den samlede danske kvote.

Ligeledes gælder det, at FKA-fartøjer kan fiske visse arter på rationsvilkår, når fartøjet har opfisket sin egen andel af den pågældende art.

År

Samlede landinger og udnyttelse af rådighedsmængder

Samlede landinger på rationsvilkår

2017

Alle arter

Alle arter

2016

Alle arter

Alle arter

2015

Alle arter

Alle arter

2014

Alle arter

Alle arter

2013

Alle arter

Alle arter

2012

Alle arter

Alle arter

2011

Alle arter

Alle arter

2010

Alle arter

Alle arter

2009

Alle arter

Alle arter

2008

Alle arter

Alle arter

Liste over MAF-fartøjer med licens til at fiske på MAF vilkår

Her kan du se lister over Mindre Aktive Fartøjer (MAF), der har licens til at drive fiskeri på MAF-vilkår.

Se listen for 2017

Se listen for 2016

Se listen for 2015

Se listen for 2014

 

 

Samlede MAF landinger pr. art og kvotefarvand

Nedenfor er referencer til statistik for de samlede MAF landinger for arter, hvor MAF-fartøjerne har en andel af den samlede danske kvote. 

År

MAF-fartøjers samlede kvote og kvoteudnyttelse

2017

Alle arter

2016

Alle arter

2015

Alle arter

2014

Alle arter

2013

Alle arter

2012

Alle arter

2011

Alle arter

2010

Alle arter

2009

Alle arter

2008

Alle arter

Kilowatt- og havdage

Herunder kan hentes information om danske fiskeres udnyttelse af  kilowatt- og havdage. Ordningen er ophørt.

Dynamiske licenstabeller

Følgende tabel giver mulighed for at opgøre den samlede promilleandel af en eller flere FKA eller IOK licenser på basishavne (den havn som fartøjet, iflg. fartøjsskemaet, anvender som basishavn). Dette opgøres for den valgte dato.

Baggrund

I januar 2007 introduceredes en ny regulering i dansk fiskeri, hvor de danske fiskerfartøjer fik tildelt en andel af den samlede danske kvote for udvalgte arter. Fartøjerne blev inddelt i tre forskellige grupperinger på grundlag af fartøjernes historiske fiskeri. De tre grupper er Fartøjer med FartøjsKvoteAndele (FKA), Mindre Aktive Fartøjer (MAF) og Øvrige Fartøjer (ØF).

Siden 1. januar 2003 er fiskeri efter sild i Nordsøen, inkl. Limfjorden, Skagerrak og Kattegat samt efter atlantoskandisk sild, drevet med individuelle overdragelige kvoteandele (IOK).

Dynamiske tabeller

- Lav din egen tabel her

MENU