Gå til hovedindholdet

Lukkede områder

Du kan her finde information om både danske og udenlandske realtidslukninger samt andre periodemæssige lukninger i de danske farvande.

Realtidslukninger

Lukkede områder i Nordsøen og Skagerrak

EU har siden 1. september 2009 opereret med et system med realtidslukninger i Nordsøen og Skagerrak i områder, hvor der er forekomster af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej. De gældende bestemmelser for realtidslukninger i Nordsøen og Skagerrak fremgår af

Hovedindholdet er som følgende:

 • Lukninger baseres på informationer fra inspektioner til søs.
 • Fisk under følgende størrelser betragtes i denne sammenhæng som ungfisk:
  Torsk 35 cm
  Kuller 30 cm
  Hvilling 27 cm
  Sej 35 cm
 • Grænsen for udløsning af lukning er 10 % i vægt af den totale mængde af de 4 arter, beregnet fra en prøve på minimum 200 kg. Dog gælder at såfremt torsk udgør minimum 75 % af totalen af de 4 arter er grænsen for udløsning 7,5 %.
 • Realtidslukninger vil have en varighed på 21 dage.
 • Flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter pelagisk arter (sild, makrel og hestemakrel) samt tejner kan anvendes i de lukkede områder. Det samme kan garn, hvis maskestørrelse er i overensstemmelse med de tekniske regler for fiskeri af torsk, kuller, hvilling og sej.

Prøveresultater/Samples

Prøveresultater 2012

Prøveresultater 2011

Aktuelle Realtidslukninger

 • Lukninger i norsk del af Nordsøen og Skagerrak

 • Lukninger i engelsk del af Nordsøen

 • Lukninger i tysk del af Nordsøen

 • Lukninger i hollandsk del af Nordsøen

 • Lukninger i belgisk del af Nordsøen

 • Lukninger i fransk del af Nordsøen

Lukkede områder i Østersøen

I perioden fra og med den 1. maj til og med den 31. oktober er enhver form for fiskeri forbudt i de områder, der benævnes Bornholmerdybet, Gdanskdybet og Gotlandsdybet. Undtaget er dog fiskeri af laks med kroge og garn med en maskestørrelse på mindst 157 mm.

Områderne afgrænses ved følgende positioner:

Bornholmerdybet:

55°45' N, 15°30' Ø

55°45' N, 16°30' Ø

55°00' N, 16°30' Ø

55°00' N, 16°00' Ø

55°15' N, 16°00' Ø

55°15' N, 15°30' Ø

55°45' N, 15°30' Ø

Gdanskdybet:

55°00' N, 19°14' Ø

54°48' N, 19°20' Ø

54°45' N, 19°19' Ø

54°45' N, 18°55' Ø

55°00' N, 19°14' Ø

Gotlandsdybet:

56°13' N, 18°27' Ø

56°13' N, 19°31' Ø

55°59' N, 19°13' Ø

56°03' N, 19°06' Ø

56°00' N, 18°51' Ø

55°47' N, 18°57' Ø

55°30' N, 18°34' Ø

56°13' N, 18°27' Ø

MENU