Gå til hovedindholdet

Ål

Regelsættet for fiskeri af ål er udarbejdet med henblik på opfyldelse af EU Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

Regelsæt for fiskeri af ål

Regelsæt for fiskeri af ål er udstedt den 11. december 2008.

Regelsættet er udarbejdet med henblik på opfyldelse af EU Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål.

For erhvervsfiskere betyder det, at deres samlede indsats i ålefiskeriet skal reduceres over en 5-årig periode.

For erhvervs- og bierhvervsfiskere indebærer de nye regler, bl.a. at antal og typer af redskaber begrænses og at ålefiskeri kræver en særlig tilladelse fra Landbrugsstyrelsen.

Herunder er det materiale, der er udstedt i forbindelse med reglerne:

  1. Det samlede regelsæt med forklarende brev og bilag
  2. BKG nr. 1200 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand
  3. BKG nr. 1199 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
  4. BKG nr. 1551 om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand

Dansk åleforvaltningsplan

Se Dansk åleforvaltningsplan

MENU