Gå til hovedindholdet

Opdræt af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

Akvakulturvirksomheder, der ønsker at ansøge om opdræt af fremmede og lokale fraværende arter skal sende en ansøgning til Miljøstyrelsen.

Krav til ansøgninger

Den 11. juni 2007 indførte Kommissionen Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur. Akvakulturvirksomheder, der ønsker at indføre ​​en fremmed art eller omplante lokalt fraværende arter skal ansøge om tilladelse hertil hos Miljøstyrelsen. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag 1 i Rådets forordning (EF) nr 708/2007.

Modtagne ansøgninger og tildelte tilladelser

I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 4 i Kommissionens Forordning (EF) nr. 535/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Forordning (EF) nr. 708/2007 har Landbrugsstyrelsen indført et informationssystem, der indeholder:

Nyttige links:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU