Gå til hovedindholdet
Akvakultur

Akvakultur er dyrkning eller opdræt af vandlevende organismer såsom fisk, krebsdyr, snegle og vandplanter.

Akvakultur er opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer i et afgrænset område ved hjælp af metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for.  Organismerne forbliver en fysisk eller juridisk persons ejendom i hele opdræts- eller dyrkningsfasen, indtil de er høstet.

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

MENU